Czas pracy kierowców w 2022 roku – unijna dyrektywa „Pakiet Mobilności”

Czas pracy kierowców w 2022 roku – unijna dyrektywa „Pakiet Mobilności”

Już wkrótce wprowadzone zostaną istotne zmiany w czasie pracy kierowców określane, jako Pakiet Mobilności. Od dłuższego czasu Pakiet Mobilności jest jednym z flagowych tematów wśród wszystkich przewoźników, jak i kierowców.

Na czym polega i kogo dotyczy Pakiet Mobilności?

Pakiet mobilności ma za zadanie regulować przepisy transportu drogowego w ramach Unii Europejskiej a dyrektywa ta obejmie ponad 36 tysięcy przewoźników międzynarodowych. Pakiet mobilności ma dostosować polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej. Istotne zmiany mają wystąpić w obszarze wynagradzania kierowców, zwiększenia skuteczności nadzoru nad rynkiem przewozowym czy przyczynić się do eliminacji konkurencji różnych przewoźników. Poniżej przedstawiamy szczegółowe zmiany odnośnie Pakietu Mobilności.

Jakie są najważniejsze zmiany wprowadza Pakiet Mobilności?

Jedna z rewolucji w ramach Pakietu Mobilności dotyczy wynagrodzeniach kierowców. Według nowych przepisów kierowcy wykonujący transport międzynarodowy będą musieli otrzymywać wynagrodzenie adekwatne do kraju, w którym wykonują usługę przewoźnika. Wyłączone z tych zmian są przejazdy tranzytowe oraz transport bilateralny z i do Polski. Przejazdy tranzytowe dotyczą przejazdów bez załadunku i rozładunku przez dany kraj, natomiast transport bilateralny dotyczy załadunku lub rozładunku w kraju, gdzie zarejestrowany jest pojazd. Kierowcy będą mieli również obowiązek powrotu do bazy raz na 8 tygodni a zmiana ta obowiązywać będzie już od 2 lutego 2022 roku. Kolejnym obowiązkiem ma być 4-dniowy okres karencji liczony od zakończenia przejazdu kabotażowego pomiędzy kolejnymi operacjami w danych krajach. Stosowany jest również unijny system teleinformatyczny IMI – system, za pomocą którego składane będą deklaracje delegowania kierowców.

Już od 20 maja 2022 roku każdy przedsiębiorca wykonujący transport drogowy, posiadający pojazdy o których dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 t i nie jest większa niż 3,5 t, będzie musiał posiadać zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej.

Szkolenie online – zmiany w kodeksie pracy 2023 roku

Rewolucja w czasie pracy i odpoczynku kierowców od 2022 roku

Ustawa o czasie pracy kierowców ustala ogólne normy czasu pracy oraz zawiera odesłania do właściwych rozporządzeń WE lub Rady EWG w odniesieniu do okresów prowadzenia pojazdów, wymaganych przerw i odpoczynków kierowców. Przepisy ustawy tyczą się kierowców zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, czyli ustawę stosuje się u wszystkich pracowników wykonujących przewóz drogowy. Czas pracy kierowców jest okresem od rozpoczęcia do zakończenia pracy z wszystkimi obowiązkami, jakie nakładane są na danego kierowcę. Do zmian, które wprowadzone mają zostać w czasie pracy kierowców zaliczamy m.in.:

  • obowiązek rozpoczęcia tygodniowego odpoczynku nie później niż po zakończeniu sześciu okresów 24-godzinnych, po poprzednim odpoczynku tygodniowym,
  • odebranie 2 odpoczynków w ciągu 2 tygodni, w tym 2 odpoczynków regularnych lub 1 regularnego i 1 skróconego,
  • organizowanie pracy, w taki sposób aby w przeciągu 4 tygodni kierowca miał możliwość powrotu do domu lub bazy, gdzie będzie mógł rozpocząć swój tygodniowy odpoczynek,
  • możliwość odebrania przerwy 45 min. w pojeździe, jeśli pojazd obsługuje podwójna obsada i kiedy nie ma potrzeby asystowania drugiemu kierowcy.

Jakie kary przewidywane są za naruszenie zasad?

W przypadku naruszenia przepisów związanych z czasem pracy i odpoczynkiem przewidziana jest kara grzywny. W myśl art.92a „Podmiot wykonujący przewóz drogowy lub inne czynności związane z tym przewozem z naruszeniem obowiązków lub warunków przewozu drogowego, podlega karze pieniężnej w wysokości od 50 złotych do 12.000 złotych za każde naruszenie oraz Suma kar pieniężnych nałożonych za naruszenia stwierdzone podczas jednej kontroli drogowej nie może przekroczyć kwoty 12.000 złotych.”

Terminy wejścia w życie

Część zmian zaliczanych do Pakietu Mobilności wchodzi w życie już 2 lutego 2022 roku a są to np. zmiany związane z delegowaniem kierowców czy tachografu cyfrowego. Ostatnią częścią zmian są te dotyczące posiadania licencji na pojazdy o wartości od 2,5t do 3,5t oraz na przykład zmiany dotyczące zasad powrotu kierowców do bazy. Wszyscy przedsiębiorcy zajmujący się transportem drogowym muszą z wielką starannością wyliczać wszystkie wynagrodzenia pracowników oraz kontrolować czas ich pracy. Dla pracodawców będzie to duże utrudnienie, ponieważ niestosowanie się do przepisów skutkować będzie dużymi karami finansowymi.

Daniel Pałyga
Daniel Pałyga

Trener

Były Inspektor Pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu. Wieloletni trener, wykładowca na uczelni wyższej, który przeprowadził ponad 2000 godzin szkoleń. Specjalista z zakresu prawa pracy, legalności zatrudnienia oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Od 1997 związany z szeroko pojętym zarządzaniem ludźmi. Posiada doświadczenie z zakresu stosowania i interpretacji dokonywanych przez organy państwowe oraz najlepszych praktyk stosowanych przez podmioty prywatne.