Dodatki za pracę w godzinach nocnych w 2023 roku

Dodatki za pracę w godzinach nocnych w 2023 roku

W 2023 roku dodatek za godziny nocne ma się znacząco zwiększyć. Przypomnijmy, że za pracę w porze nocnej pracownikowi należy się dodatkowe wynagrodzenie. Jego wysokość zależy od minimalnego wynagrodzenia w danym roku, a to ma wzrosnąć i to dwa razy w nadchodzącym roku. 13 września 2022 roku, rząd podjął decyzję o podniesieniu płacy minimalnej. Od stycznia dodatek nocny 2023 roku wyniesie ona 3490 zł a od lipca 3600 zł. Większa minimalna krajowa oznacza zatem wyższy dodatek nocny w 2023. Dowiedz się, ile wyniesie dodatek nocny 2023.

 1. Praca w nocy a Kodeks Pracy
 2. Gdzie należy zawrzeć regulacje dotyczące pracy w porze nocnej?
 3. Pracownik pracujący w nocy – zapisy Kodeksu Pracy
 4. Dodatek za godziny nocne 2023 – ile będzie wynosił?
 5. Czy zawsze należy się dodatek za pracę w nocy?
 6. Ograniczenia dotyczące pracy w porze nocnej
 7. Sankcje za nieprawidłowe stosowanie przepisów dotyczących pracy w godzinach nocnych

Praca w nocy a Kodeks Pracy

Praca w godzinach nocnych, zgodnie z art. 1517 § 1 Kodeksu Pracy, jest to praca wykonywana między godziną 21:00 a godziną 7:00, obejmująca maksymalnie 8-godzinny czas pracy. Pracodawca nie ma obowiązku określenia tych samych godzin pracy dla wszystkich pracowników, ważne jest jednak aby praca w porze nocnej odbywała się w przedziale godzinowym, określonym przez Kodeks Pracy. Przykładowo – część pracowników może rozpocząć pracę o godzinie 21:00 i skończyć ją o godzinie 5:00, natomiast pozostała część z nich ma możliwość wykonywania pracy w godzinach od 23:00 do 7:00 rano.

Gdzie należy zawrzeć regulacje dotyczące pracy w porze nocnej?

Regulacje i zasady dotyczące pracy w porze nocnej powinny znaleźć się w regulaminie pracy, układzie zbiorowym lub obwieszczeniu utworzonym przez pracodawcę. Uwaga! Jeżeli pracodawca prowadzi firmę, w której regulamin pracy nie jest obowiązkowy, musi pamiętać, że regulacje dotyczące pracy w porze nocnej, muszą być obligatoryjnie przekazane pracownikowi za pomocą pisemnej informacji.

Pracownik pracujący w nocy – zapisy Kodeksu Pracy

Art. 1517 § 2 Kodeksu pracy jasno definiuje pojęcie pracownika wykonującego pracę w nocy. Jest to pracownik, którego rozkład pracy obejmuje w każdej dobie co najmniej 3 godziny pracy w porze nocnej lub pracownik, którego praca przypada w porze nocnej przez co najmniej ¼ czasu pracy w okresie rozliczeniowym.

szkolenie-online-czas-pracy

Dodatek za godziny nocne 2023 – ile będzie wynosił?

Znając już definicję pracy w porze nocnej oraz definicję pracownika wykonującego pracę w porze nocnej, możemy odnieść się do dodatku za godziny nocne 2023. Dodatek ten przysługuje pracownikom za świadczenie pracy w godzinach nocnych i stanowi 20% stawki godzinowej minimalnego wynagrodzenia, za każdą przepracowaną w porze nocnej godzinę. Kwota ta jest dodawana do wynagrodzenia pracownika. Ile więc wynosić będzie dodatek za pracę w nocy w 2023 roku? Wysokość dodatku za pracę w nocy będzie różnić się każdego miesiąca, w zależności od liczby godzin przepracowanych w danym miesiącu. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące dodatku za pracę w nocy w 2023 roku, wg, których stawki te wyniosą:

 • W styczniu 2023 roku – 4,15 zł brutto za godzinę;
 • W lutym 2023 roku – 4,36 zł brutto za godzinę;
 • W marcu 2023 roku – 3,79 zł brutto za godzinę;
 • W kwietniu 2023 roku – 4,59 zł brutto za godzinę;
 • W maju 2023 roku – 4,15 zł brutto za godzinę;
 • W czerwcu 2023 roku – 4,15 zł brutto za godzinę;
 • W lipcu 2023 roku – 4,29 zł brutto za godzinę;
 • W sierpniu 2023 roku – 4,09 zł brutto za godzinę;
 • We wrześniu 2023 roku – 4,29 zł brutto za godzinę;
 • W październiku 2023 roku – 4,09 zł brutto za godzinę;
 • W listopadzie 2023 roku – 4,50 zł brutto za godzinę;
 • W grudniu 2023 roku – 4,74 zł brutto za godzinę;

Ważne! Należy pamiętać, że podane wyżej kwoty dodatku za pracę w porze nocnej, są kwotami minimalnymi. Pracodawca ma możliwość ustalenia dodatku na wyższym poziomie niż kwoty minimalne.

Czy zawsze należy się dodatek za pracę w nocy?

Pytanie o to, czy wszystkim należy się dodatek za pracę w nocy nurtuje wielu pracowników, którzy świadczą pracę w porach nocnych. W Kodeksie Pracy jednoznacznie widnieje informacja, że każdy pracownik świadczący pracę w nocy musi otrzymać dodatek za każdą przepracowaną w nocy godzinę.

szkolenie-online-czas-pracy

Ograniczenia dotyczące pracy w porze nocnej

Dodatki za wykonywanie pracy w porze nocnej mogą być dużą zachętą do jej świadczenia. Jednak praca w nocy wiąże się z nie małym wysiłkiem i poświęceniem i nie jest przeznaczona dla każdego pracownika. Wśród osób świadczących pracę, wskazuje się na pracowników, którzy pracy w porze nocnej świadczyć nie mogą. Kto do nich należy?

 • pracownicy będący w ciąży;
 • pracownicy opiekujący się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia (chyba że pracownik wyrazi na to zgodę!), z pominięciem sytuacji, w której oboje rodziców sprawuje opiekę nad dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia – wtedy jeden z nich może świadczyć pracę w porze nocnej;
 • pracownicy niepełnosprawni (chyba że lekarz stwierdzi inaczej i wyrazi zgodę na pracę w porze nocnej!);
 • pracownicy młodociani;

Sankcje za nieprawidłowe stosowanie przepisów dotyczących pracy w godzinach nocnych

Pracodawcy muszą pamiętać, że nieprzestrzeganie przepisów dotyczących pracy w nocy wiązać się będzie z sankcjami. Naruszając prawa pracowników w kwestii dodatków za nocki 2023, pracodawca będzie podlegał karze grzywny od 1000 do nawet 30 000 złotych.

Przeczytaj również: prognozy gospodarcze dla Polski 2023.

Daniel Pałyga
Daniel Pałyga

Trener

Były Inspektor Pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu. Wieloletni trener, wykładowca na uczelni wyższej, który przeprowadził ponad 2000 godzin szkoleń. Specjalista z zakresu prawa pracy, legalności zatrudnienia oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Od 1997 związany z szeroko pojętym zarządzaniem ludźmi. Posiada doświadczenie z zakresu stosowania i interpretacji dokonywanych przez organy państwowe oraz najlepszych praktyk stosowanych przez podmioty prywatne.