Polski Ład – ulga dla klasy średniej – pytania i odpowiedzi

Polski Ład – ulga dla klasy średniej – pytania i odpowiedzi

Cykl spotkań – Porozmawiajmy o… Polskim Ładzie część 1.

W najbliższych tygodniach realizowaliśmy cykl spotkań – porozmawiajmy o Polski Ładzie. Cykl ten cieszy się dużą popularnością wśród wszystkich osób zajmujących się podatkami, ale również osób zainteresowanych nowymi zmianami. W ciągu dwóch spotkań uczestniczyło z nami około 4000 osób. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom udostępniamy pytania oraz odpowiedzi, które padły na pierwszym spotkaniu, gdzie Pani Danuta Kosikowska i Pani Kalina Kaczmarek omówiły zmiany dotyczące ulgi dla klasy średniej.

Ulga dla klasy średniej – w pytaniach i odpowiedziach.

1.Dla kogo jest nowa ulga dla klasy średniej i kiedy można z niej skorzystać?

Nowa ulga skierowana jest przede wszystkim do wszystkich osób pracujących na umowie o pracę oraz osób prowadzących działalność gospodarczą, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych. Nowa ulga nie dotyczy osób zatrudnionych na umowę zlecenie oraz umowie o dzieło. Z nowej ulgi skorzystać można od 1 stycznia 2022r.

2.Czy osoby zatrudnione na umowę o pracę zyskają na uldze dla klasy średniej?

Wszystkie osoby, które naliczają wynagrodzenie będą te ulgę szacować na etapie miesięcznym. Po oszacowaniu można stwierdzić, czy na uldze dla klasy średniej dany pracownik zyska czy też nie. Nowe przepisy dotyczące klasy średniej przewidują przedziały kwotowe od 5 701 zł do kwoty 11 141 zł dające możliwość skorzystania z ulg dla klasy średniej.

Przykład: osoba, której przychód osiągnął kwotę 5 701 zł nabywa prawo do ulgi dla klasy średniej, a jeśli przekroczy 11 141 zł w danym miesiącu ulgi nie otrzyma. Może się okazać, że pracownicy zatrudnieni na umowę o prace w danym miesiącu otrzymają ulgę, a w drugim ulga nie będzie im przysługiwać.

3. Jeśli pracownik przekroczy limit miesięczny, ale nie przekroczy limitu rocznego czy zwracamy środki czy też nie?

Przekroczenie będzie dotyczyło podwójnego rozliczenia raz miesięcznego a raz rocznego. Należy pamiętać, że chodzi nie tylko o przekroczenie kwoty, może to być również zbyt mały zarobek. Osoby, które osiągnęły w ciągu roku wynagrodzenie niemieszczące się w określonym przedziale, jeśli pobierały ulgę miesięczną, będą musiały ją zwrócić w rozliczeniu rocznym.

4. Czy pracownicy powinni zatem złożyć oświadczenie o nie naliczaniu ulgi dla klasy średniej?

Pracownik ma oczywiście możliwość złożenia takiego oświadczenia. Podatnik może złożyć wniosek o nie naliczanie ulgi dla klasy średniej, ale należy pamiętać, że w takiej sytuacji pracownik traci ulgę w trakcie miesiąca. Każdy pracownik powinien indywidualnie zdecydować, czy taki wniosek chce złożyć czy też nie. Rezygnacja z ulgi dla klasy średniej powinna zostać złożona po wejściu w życie przepisów, czyli po 1.01.2022r.

5. Czy z ulgi dla klasy średniej można zrezygnować przed każdym miesiącem?

Z ulgi dla klasy średniej można zrezygnować w dowolnym momencie. Płatnik będzie miał obowiązek nie naliczania ulgi, nie później niż od następnego miesiąca po złożeniu oświadczenia. Wniosek o rezygnacji będziemy musieli składać co roku.

6. Czy można przyjąć rezygnację w grudniu, jeśli wynagrodzenie wypłacane jest z góry na, np. 3 stycznia 2022 roku ?

Rezygnację należy przyjąć dopiero w styczniu, dlatego że w grudniu nie obowiązują przepisy zezwalający na złożenie takiego wniosku. Przepisy wchodzą w życie 1.01.2022r.

7. Co w sytuacji nauczycieli, którzy pensję otrzymują pierwszego dnia miesiąca?

W takim przypadku nauczyciele muszą złożyć wniosek o nie naliczaniu ulgi dla klasy średniej pierwszego dnia miesiąca, żeby płatnik przed wypłatą otrzymał oświadczenie o rezygnacji.

8. Czy kadrowe mają obowiązek informowania pracowników o skutkach stosowania ulgi dla klasy średniej?

Kadrowe nie mają obowiązku informowania pracownika o skutkach stosowania ulgi. Można pracownikowi powiedzieć, że taka ulga jest i jakie będą jej ewentualne skutki, ale nie ma obowiązku informowania o skutkach stosowania ulgi.

9. Jak wygląda rozliczenie, jeśli chodzi o małżonków, gdy jeden może skorzystać z ulgi dla klasy średniej a drugi nie?

Posiadamy dwa stanowiska. Jedne stanowisko jest takie, że ulgę rozlicza się osobno dla każdego pracownika, a drugie, że każdy z pracowników nabywa prawo do swojej ulgi i w momencie, kiedy rozliczają się odrębnie, każdy stosuje ją indywidualnie. W przypadku rozliczania się wspólnie na jednym zeznaniu ulgę dla klasy średniej nalicza się od połowy sumy dochodów. Małżeństwo samo musi oszacować, czy rozliczyć się osobo czy razem.

Przykład: żona zarabia 10 tys. zł rocznie i ulga jej nie przysługuje, natomiast mąż zarabia 100 tys. zł , więc ulga, także mu przysługuje, ponieważ jego przychód wynosi poniżej 133 tys. zł. Małżonkowie rozliczając się wspólnie zarobiliby 110 tys. zł , ale jeżeli zostanie to naliczone od połowy sumy dochodów to kwota wyniesie 55 tys. zł i w tym przypadku żadne z małżonków nie skorzysta z ulgi, dlatego należałoby to odrębnie rozliczyć.

10. Jak rozliczyć ulgę dla klasy średniej jeśli w jednym miesiącu mamy kilka wypłat?

Powinnyśmy zastosować system narastający. Jeżeli pierwszy dzień danego miesiąca pracownik otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 3000 zł – ulga mu nie przysługuje. Jeżeli następnie dostanie 1000 zł gratyfikacji finansowej to nadal się na te ulgę nie łapie. Natomiast, jeśli pod koniec miesiąca pracownik dostanie 4000 zł premii to już od całości, czyli 8000 zł należy naliczyć ulgę.

Jesteś zainteresowany większą ilością pytań?

W celu zapoznania się z wszystkimi 34 pytaniami dotyczącymi ulgi dla klasy średniej, zachęcamy do skorzystania z naszego formularza kontaktowego zawartego poniżej, a prześlemy Ci w formie pdf pytania wraz z wszystkimi odpowiedziami.

 

 

Kalina Kaczmarek
Kalina Kaczmarek

Trener

Ekspert prawa pracy z 17 letnim doświadczeniem; prowadzi działalność konsultingowo - szkoleniową w zakresie "twardego HR". W latach 2001-2018 była pracownikiem Państwowej Inspekcji Pracy - Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku, na stanowiskach inspektora pracy a następnie starszego inspektora pracy. Doświadczony trener współpracujący z firmami szkoleniowymi, specjalizuje się w problematyce prawnej ochronie pracy, doradca i stały współpracownik wielu przedsiębiorstw i instytucji.