Polski Ład – wynagrodzenia w Polskim Ładzie – pytania i odpowiedzi

Polski Ład – wynagrodzenia w Polskim Ładzie – pytania i odpowiedzi

Cykl spotkań – Porozmawiajmy o… Polskim Ładzie część 5.

To już 5 z kolei spotkanie z cyklu „Porozmawiajmy o…” poświęcone zmianom w Polskim Ładzie. Spotkanie poprowadził Wasz ulubiony duet – Pani Kalina Kaczmarek oraz Pani Danuta Kosikowska. Tak jak przy poprzednich spotkaniach dotyczących Polskiego Ładu, pojawiło się wiele pytań i wątpliwość w związku z najnowszymi zmianami w ustawie. W artykule znajdziecie wszystkie pytania, które zadawaliście na spotkaniu. Życzymy miłego czytania.

Wynagrodzenia w Polskim Ładzie – w pytaniach i odpowiedziach.

1. Na jakich zasadach obecnie działa PIT-2? Co mieniła nowelizacja ustawy o Polskim Ładzie?

Nowelizacja ustawy o Polskim Ładzie rozwiała wątpliwości co do stosowania rozporządzenia z 7 stycznia 2022 r. Ustawa wprowadziła przeniesienie ww. rozporządzenia do ustawy. Kolejną ważną rzeczą, która została zmieniona to zasady stosowania PIT-2. Ustawa jasno doprecyzowała, że PIT-2 można złożyć w dowolnym momencie. Ważną zmianą jest wprowadzenie możliwości składania PIT-2 przez rencistów i emerytów u pracodawcy, pod warunkiem, że zrezygnowali ze składania dokumentu w organie rentowym. Ostatnią nowelizacja mówi nam o tym, że każdy pracownik niezależnie od tego czy złożył PIT-2 może zrezygnować ze stosowania rozporządzenia z dnia 7 stycznia 2022 r.

2. Czy w sytuacji, gdy pracownicy złożyli PIT-2 po pierwszej wypłacie z datą np. 15.02.2022 r., można zastosować PIT-2 dziś (tj. 10.03.2022 r.)? Czy pracownicy muszą złożyć PIT-2 po wejściu w życie ustawy?

W takiej sytuacji nie ma potrzeby ponownego składania PIT-2 przez pracowników, po wejściu w życie ustawy.

3. Czy pracownika, który nadal pracuje i pobiera rentę po zmarłym mężu ma obowiązek złożenia PIT-2 w ZUS-ie?

W tej sytuacji pracownika ma możliwość wyboru, czy chce PIT-2 złożyć w ZUS-ie czy u pracodawcy. Pracownik musi jednak pamiętać, że jeśli chce złożyć PIT-2 u pracodawcy musi złożyć rezygnację w ZUS-ie.

4. Czy emeryt może w ZUS-ie złożyć wniosek o niestosowanie przepisów ustawy?

Emeryt może złożyć wniosek o niestosowanie przepisów ustawy.

5. Co w sytuacji, gdy w styczniu i lutym w jednostce nie było stosowane rozporządzenie z 7 stycznia 2022 r. Musi być zastosowana korekta wynagrodzeń za styczeń oraz luty?

Jeżeli zaliczka na podatek dochodowy nie została odprowadzona, to powinna zostać skorygowana a różnica powinna zostać zwrócona pracownikowi.

6. Co w przypadku, gdy pracownik pracuje do 28 marca 2022 r. i korzysta z ulgi dla seniorów PIT-0. Czy nagroda jubileuszowa i odprawa wypłacane ostatniego dnia również objęte są ulgą dla seniorów?

Tak, w takiej sytuacji nagrody jubileuszowe oraz odprawy są objęte PIT-0. Przychód ze stosunku pracy jest objęty ulgą.

7. Czy korzystniej jest stosować ustawę czy nie stosować? Ustawa mówi nam o porównywaniu zaliczki na podatek z dnia 31.12.2021 r. i potrącać korzystniejszą. Jeśli zrezygnujemy ze stosowania ustawy zaliczkę liczmy wg. Polskiego Ładu?

Nie ma jednej dobrej odpowiedzi na to pytanie. Rozliczanie wynagrodzeń jest w tym momencie bardzo indywidualne. Jeśli stosujemy ustawę to pracownik w miesiącu dodatnie miej na wypłatę, ale pod koniec roku odłożone pieniądze zostaną zwrócone. Natomiast jeśli nie zastosujemy ustawy pracownika dostanie większą comiesięczną wypłatę, ale będzie musiał zwrócić pod koniec rok niedopłatę.

8. Czy pracownik, który zrezygnował z kosztów uzyskania przychodów może w dowolnym momencie złożyć wniosek o stosowanie podwyższonych kosztów uzyskania przychodów?

Tak, w takim przypadku pracownik ma możliwość w dowolnym momencie, wrócenia do kosztów uzyskania przychodów.

9. Pracownica 60+ przebywa na zwolnieniu lekarskim i korzysta z PIT-0. Czy w takim przypadku od wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego nie naliczamy podatku?

Od wynagrodzenia chorobowego nie naliczamy podatku, natomiast zasiłek chorobowy nie jest przychodem ze stosunku pracy i w tym przypadku naliczamy podatek.

10. Każdy pracownika ma możliwość złożenia niestosowania ustawy, czyli naliczania wynagrodzeń z Polskim Ładem oraz ma możliwość stosowania PIT-2 w dowolnym momencie?

Tak, podsumowując najnowsze zmiany każdy pracownik ma prawo do indywidualnej oceny swojej sytuacji i podjęcia dogodnej dla niego decyzji.

Jesteś zainteresowany większą ilością pytań?

W celu zapoznania się z pozostałymi pytaniami, wystarczy wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy. Zestaw pytań zostanie automatycznie przesłany na Państwa skrzynkę mailową.

Kalina Kaczmarek
Kalina Kaczmarek

Trener

Ekspert prawa pracy z 17 letnim doświadczeniem; prowadzi działalność konsultingowo - szkoleniową w zakresie "twardego HR". W latach 2001-2018 była pracownikiem Państwowej Inspekcji Pracy - Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku, na stanowiskach inspektora pracy a następnie starszego inspektora pracy. Doświadczony trener współpracujący z firmami szkoleniowymi, specjalizuje się w problematyce prawnej ochronie pracy, doradca i stały współpracownik wielu przedsiębiorstw i instytucji.