Oświata

Awans zawodowy nauczyciela
Awans zawodowy nauczyciela Ewa Bielecka

2022 rok przyniósł nam wiele dużych zmian. Jedną z nich jest jedna z największych nowelizacji w awansie zawodowym nauczyciela....

Urlop dla poratowania zdrowia nauczyciela
Urlop dla poratowania zdrowia nauczyciela Robert Mertuszka

Jak wiemy, na każdej osobie wykonującej zawód nauczyciela, spoczywa ogromna odpowiedzialność za wiedzę i doświadczenie, które zostaną przekazane młodemu...

Zaległy urlop a wypłata ekwiwalentu
Zaległy urlop a wypłata ekwiwalentu Kalina Kaczmarek

Każdemu pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego i odpłatnego urlopu wypoczynkowego, którego celem jest stworzenie możliwości dłuższego odpoczynku oraz...

Zatrudnianie specjalistów w placówkach oświatowych
Zatrudnianie specjalistów w placówkach oświatowych Ewa Bielecka

Po okresie nauczania zdalnego konieczne jest położenie większego nacisku na pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkołach. Epidemia miała negatywny wpływ na...

System Informacji Oświatowej
System Informacji Oświatowej Bogumiła Mandat

SIO – System Informacji Oświatowej to duży krok ku nowoczesnemu i sprawnemu zarządzaniu placówkami edukacyjnymi. Zadaniem systemu jest podwyższenie...

Konkursy na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oświatowej
Konkursy na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oświatowej Aleksandra Kuźniak

Jak powszechnie wiadomo, dyrektora placówki oświatowej powołuje się w drodze przeprowadzonego konkursu. W dzisiejszy artykule zapoznamy Państwa z podstawami...