Rozwiązanie stosunku pracy

Rozwiązanie umowy o pracę a długotrwała choroba
Rozwiązanie umowy o pracę a długotrwała choroba Danuta Kosikowska

Zwolnienie lekarskie – Czy pracownik jest chroniony w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego? Czy pracodawca może wypowiedzieć umowę podczas długotrwałego zwolnienia...