Bezpłatny webinar
Zapisz się już dziś Temat szkolenia

Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych oraz sprawozdawczość budżetowa – nowe zasady sporządzania sprawozdań (- zmiany w sprawozdawczości w zakresie operacji finansowych – zmiany w sprawozdawczości budżetowej).

dni

godzin

minut

sekund