Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików cookies

W poniższym dokumencie znajdą Państwo zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.centrumverte.pl.

Administratorem strony jest Verte Centrum Szkoleń, ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica, NIP 576-150-18-82. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować, wysyłając wiadomość na adres katarzyna.bielecka@centrumverte.pl

Najważniejsze informacje

Zapisując się na szkolenie, zapisując się do newslettera, zapisując się na webinar lub kontaktując się z firmą Verte Centrum Szkoleń, przekazują nam Państwo swoje dane osobowe. Gwarantujemy, że Państwa dane pozostaną bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.

Firma Verte Centrum Szkoleń korzysta z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, które zostały wyświetlone, czas, jaki spędzili Państwo na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W ramach ustawień plików cookies mogą Państwo zadecydować, czy wyrażają Państwo zgodę na zbieranie takich danych, czy nie.

Firma Verte Centrum Szkoleń korzysta z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Państwa spersonalizowane reklamy w serwisie Facebook. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. W ramach ustawień plików cookies mogą Państwo zadecydować, czy wyrażają Państwo zgodę na zbieranie takich danych, czy nie.

Na stronie Verte Centrum Szkoleń osadzone jest wideo z serwisu YouTube oraz Vimeo. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube oraz pliki cookies firmy Vimeo Inc.

 

Dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Verte Centrum Szkoleń, ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

 

Uprawnienia.

RODO zapewnia Państwu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

Jeżeli Państwa zdaniem zostały naruszone przepisy o ochronie danych osobowych, mają Państwo możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zawsze mogą Państwo także zwrócić się z żądaniem udostępnienia informacji o tym, jakie dane na Państwa temat posiada firma Verte oraz w jakich celach są one przetwarzane. Wystarczy, że wyślą Państwo wiadomość na adres katarzyna.bielecka@centrumverte.pl Podany adres e-mail może zostać wykorzystany również w sytuacji jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

Bezpieczeństwo.

Firma Verte Centrum Szkoleń gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych. Zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Odbiorcy danych.

Twoje dane mogą być przetwarzane przez podwykonawców firmy Verte, czyli podmioty, z których usług firma korzysta przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na Państwa rzecz usług.

Wszystkie podmioty, którym powierzone zostaje przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Zapis na szkolenie.

Zapisując się na szkolenie, musisz podać dane niezbędne do zapisu, takie jak imię i nazwisko, dane do faktury, adres e-mail, numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zapisu na szkolenie.

Dane przekazane Firmie Verte w związku z zapisem na szkolenie, przetwarzane są w celu przeprowadzenia szkolenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane o zapisie na szkolenie będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez firmę Verte Centrum Szkoleń przetwarzane w celach statystycznych. Jednocześnie informujemy, że jako firma mamy obowiązek przechowywać faktury z Państwa danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

W przypadku danych związanych z zapisem na szkolenie nie mają Państwo możliwości sprostowania tych danych po realizacji zamówienia. Nie mogą również Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podobnie, nie mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia danych z bazy Firmy Verte Centrum Szkoleń.

Newsletter.

Jeżeli chcą Państwo zapisać się do newslettera, muszą Państwo przekazać swój adres e-mail za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera.

Dane przekazane Firmie Verte Centrum Szkoleń podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz Państwo z jego otrzymywania. Rezygnacja z otrzymywania, powoduje usunięcie danych.

W każdej chwili istnieje możliwość sprostowania swoich danych zapisanych w bazie newsletterowej, jak również zażądania ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera.

Pliki cookies

Strona Verte Centrum Szkoleń wykorzystuje pliki cookies.

Zgoda na cookies.

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Państwu informacja na temat stosowania plików cookies. Dzięki specjalnemu narzędziu mają Państwo możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Ponadto, zawsze można zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. Należy pamiętać, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze stron internetowych internetowych, które stosują cookies.