Regulamin uczestnictwa w szkoleniu

REGULAMIN SZKOLENIA STACJONARNEGO

 1. Bezpłatna rezygnacja ze szkolenia następuje nie później niż na 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia.
 2. Organizator szkolenia zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca szkolenia w wyjątkowych przypadkach, o czym zobowiązuje się poinformować uczestników najpóźniej dzień przed planowanym terminem szkolenia.
 3. Organizator szkolenia zastrzega sobie możliwość zmiany wykładowcy w sytuacjach losowych niezależnych od organizatora. Jednocześnie organizator gwarantuje, iż zapewni uczestnikom szkolenia trenera o równie wysokim poziomie wiedzy teoretycznej i praktycznej
 4. Organizator szkolenia zastrzega sobie w wyjątkowych przypadkach możliwość zmiany godzin szkolenia, o czym poinformuje uczestników najpóźniej dzień przed planowanym terminem szkolenia.
 5. Każde przesłane przez Państwa zgłoszenie jest równoznaczne z akceptacją powyższych punktów regulaminu; za zgłoszenie uznajemy zgłoszenie e-mailowe, zgłoszenie przesłane faxem, zgłoszenie telefoniczne, zgłoszenie przesłane przez formularz kontaktowy ze strony internetowej).
 6. Dane zawarte w formularzu przez uczestnika szkolenia są dla Organizatora uznane za dane do wystawienia faktury.

REGULAMIN SZKOLENIA ONLINE

 1. Bezpłatna rezygnacja ze szkolenia następuje nie później niż na 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia.
 2. Organizator zaleca podczas korzystania ze szkolenia online korzystanie z kabla Ethernet zamiast WiFi, wyłączenie programów i stron w tle oraz korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Nie jest to jednak warunek konieczny korzystania ze szkolenia.
 3. Do udziału w szkoleniu niezbędne jest posiadanie dostępu do internetu oraz komputera/tabletu/telefonu komórkowego, umożliwiających prawidłowe wyświetlanie szkolenia. Organizator dopełni należytej staranności, aby szkolenie online wyświetlało się poprawnie na wszystkich wymienionych urządzeniach oraz aby korzystając z tych urządzeń Użytkownik/Klient/Uczestnik mogli bez niedogodności korzystać ze szkolenia.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania ze szkolenia, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi po stronie Użytkownika/Klienta/Uczestnika, w szczególności z powodu niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej czy niedostatecznej wydajności sprzętu.
 5. Usługodawca gwarantuje, iż korzystanie z zasobów Serwisu NIE POWODUJE po stronie Użytkownika/Klienta/Uczestnika instalacji jakiegokolwiek oprogramowania bez jego wiedzy i zgody. Do korzystania z zasobów Serwisu NIE JEST wymagane instalowanie oprogramowania dedykowanego.
 6. Organizator szkolenia zastrzega sobie możliwość zmiany wykładowcy w sytuacjach losowych niezależnych od organizatora. Jednocześnie organizator gwarantuje, iż zapewni uczestnikom szkolenia trenera o równie wysokim poziomie wiedzy teoretycznej i praktycznej
 7. Organizator szkolenia zastrzega sobie w wyjątkowych przypadkach możliwość zmiany godzin szkolenia, o czym poinformuje uczestników najpóźniej dzień przed planowanym terminem szkolenia.
 8. Każde przesłane przez Państwa zgłoszenie jest równoznaczne z akceptacją powyższych punktów regulaminu; za zgłoszenie uznajemy zgłoszenie e-mailowe, zgłoszenie przesłane faxem, zgłoszenie telefoniczne, zgłoszenie przesłane przez formularz kontaktowy ze strony internetowej).
 9. Dane zawarte w formularzu przez uczestnika szkolenia są dla Organizatora uznane za dane do wystawienia faktury.