Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego dla pracowników i zleceniobiorców – szkolenie online

W tym momencie nie realizujemy szkolenia z tego tematu, ale jeśli jesteś zainteresowany tym tematem pozostaw nam swój adres mailowy, a na pewno wyślemy Ci informację o nowym terminie.

  Program szkolenia

  1. Wysokość zasiłku opiekuńczego, macierzyńskiego, chorobowego oraz świadczenia rehabilitacyjnego, z uwzględnieniem okoliczności umożliwiających wypłatę wyższej stawki zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego.

  2. Okres z jakiego należy ustalać podstawę wymiaru zasiłków:

  • podstawowy okres do ustalenia podstawy wymiaru,
  • sposób postępowania przy krótszym okresie ubezpieczenia, w tym przypadku powstania niezdolności w pierwszym miesiącu ubezpieczenia,
  • właściwa interpretacja sformułowania „pełne miesiące”
  • zasady postepowania przy nieobecnościach pracownika w miesiącach służących do ustalenia podstawy wymiaru zasiłków,

  3. Zasady uzupełniania wynagrodzenia miesięcznego w zależności od jego rodzaju – stałe czy zmienne.

  4. Dodatkowe składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy miesięczne lub jednorazowe, które należy lub nie wolno wliczać do podstawy wymiaru zasiłków:

  • sformułowania stosowane w przepisach o wynagrodzeniu, które decydują o możliwości wliczenia składników do podstawy zasiłków lub to uniemożliwiają,
  • sposób postępowania przy braku jednoznacznego zapisu w przepisach o wynagrodzenie.

  5. Zasady uzupełniania składników wynagrodzenia miesięcznych:

  • sposób pomniejszania składnika decydujący o możliwości uzupełnieniu wynagrodzenia
  • wpływ braku jednoznacznego zapisu o proporcjonalnym pomniejszeniu na prawo do uzupełnienia składnika wynagrodzenia.

  6. Składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy kwartalne lub roczne:

  • zasady przyjmowania do podstawy wymiaru zasiłków,
  • zasady uzupełniania tych składników,
  • sposób postępowania przy braku wypłaty składnika za ostatni kwartał lub rok,
  • sposób postepowania przy wypłacie zaliczkowej za ostatni kwartał lub rok,

  7. Przeliczanie podstawy wymiaru zasiłku w przypadku tzw. utraconego składnika wynagrodzenia, czyli składnika przyznanego na ściśle określony czas.

  8. Sposób postępowania w przypadku zmiany wynagrodzenia w okresie służącym do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku oraz w przypadku zamiany wymiaru czasu pracy.