Akcja BILANS w 2022 roku – Instytucje Kultury – szkolenie online

 • Gorący temat

Terminy szkolenia:

 • 03.03.2023r., godz. 10.00.

Cena szkolenia:

399 zł / os.+ VAT

Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

Przedstawiamy Państwu szkolenie, którego przedmiotem będzie zamknięcie roku budżetowego w Instytucjach Kultury. Podczas spotkania omówione zostaną kwestie związane z organizacją, rachunkowością i gospodarką finansową w Instytucjach Kultury, a także wyceną i windykacją należności, zobowiązań oraz odsetek. Poruszone zostaną także kwestie wysoko i nisko cennych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zasady przygotowania i sporządzania danych do sprawozdań elektronicznych.

Pani Teresa Krawczyk, która jest prowadzącą szkolenie, odpowie również na Państwa pytania i wyjaśni kwestie, które budzą wątpliwości interpretacyjne w związku z zamknięciem roku budżetowego w Instytucjach Kultury.

 

Program szkolenia

1. Działalność statutowa odpłatna i nieodpłatna oraz działalność gospodarcza w Instytucjach Kultury oraz ich wpływ na ewidencję księgową – problemy.

2. Zasady rachunkowości, gospodarka finansowa i zakładowy plan kont – w tym:

 • ujęcie w świetle KSR 7 w księgach rachunkowych i sprawozdaniu:
 1. zdarzeń mających miejsce po dniu bilansowym,
 2. błędów z lat poprzednich,
 3. zdarzeń dotyczących zamykanego roku po dniu sporządzenia i zatwierdzeniu sprawozdania.

3. Plany finansowe Instytucji Kultury – kiedy zmiany?

4. Należności i zobowiązania oraz odsetki– wycena i windykacja:

 • aktualizacja należności i odsetek– zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności i odsetki i ich ewidencja w księgach,
 • naliczanie odsetek od należności, zobowiązań i transakcji (obowiązek ustawowy) (powiazanie ze stopą referencyjną i lombardową- zmiany).

5. Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych
i finansowych, w tym osiągniętych w roku przychodów i kosztów (m.in.: międzyokresowych) –  dotacji podmiotowych, celowych, inwestycyjnych, kosztów (księgowanie w układzie rachunku zysków i strat)- schematy księgowań z wyjaśnieniami.

6. Fundusze w Instytucji Kultury.

7. Środki trwałe wysoko i nisko cenne, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie, materiały, wydawnictwa  – źródła ich finansowania oraz  ujęcie i  ich ewidencja  z uwzględnieniem: ustawy o rachunkowości, KSR nr 11, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych –  po zmianach- wybrane zagadnienia.

8. Inwentaryzacja środków trwałych,  wartości niematerialnych i prawnych  oraz   inwestycji – rodzaje , terminy, metody, organizacja i dokumentacja (w załączeniu wzory)  – z uwzględnieniem KŚT 2016, KSR nr 2 i KSR nr 11- wybrane zagadnienia.

9. Skontrum w Bibliotece a inwentaryzacja – zasady.

10. Zamknięcie roku – harmonogram niezbędnych czynności.

11. E-sprawozdania finansowe w Instytucji Kultury:

1. Sporządzenie danych do sprawozdania – elektronicznie:

 • Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego,
 • Bilans i Rachunek Zysków i Strat,
 • Sprawozdanie ze zmian w Funduszach,
 • Dodatkowe informacje i objaśnienia – załącznik do sprawozdania (tabele),

2. Badanie przez audytora – kiedy obowiązek?

3. Publikacja Sprawozdania Finansowego w MSiG lub brak publikacji.

12. Sprawozdanie podatkowe CIT-8 (32)  i CIT-8A(18)  za 2022r.

Formularz zgłoszeniowy

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore.

  Wybierz termin szkolenia

  Dane do faktury

  Nabywca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość i Kod Pocztowy (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Odbiorca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość i Kod Pocztowy (wymagane)


  Oświadczam, że uczestnictwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


  Dane uczestników

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Kod rabatowy


  Dodatkowe informacje

  Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
  Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@centrumverte.pl.


  Zgody