Czas pracy nauczyciela – szkolenie online

W tym momencie nie realizujemy szkolenia z tego tematu, ale jeśli jesteś zainteresowany tym tematem pozostaw nam swój adres mailowy, a na pewno wyślemy Ci informację o nowym terminie.

  Program szkolenia

  1. Definicja czasu pracy nauczyciela.

  2. Normy czasu pracy nauczyciela.

  3. Okresy zaliczane do czasu pracy.

  4. Okresy niewliczane do czasu pracy.

  5. Zakres obowiązków realizowanych w ramach czasu pracy.

  6. Czas pracy nauczycieli a praca zdalna.

  7. Pensum dla nauczycieli specjalistów ustalone w Karcie Nauczyciela.

  8. Sposób naliczenia łączonego pensum.

  9. Zatrudnianie nauczycieli posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

  10. Godziny ponadwymiarowe.

  11. Czas pracy dyrektora szkoły, zastępstwa doraźne i godziny ponadwymiarowe.

  12. Doraźne zastępstwa.

  13. Godziny ponadwymiarowe w czasie epidemii:

  • nauczanie zdalne w godzinach ponadwymiarowych

  14. Ustalenie pensum dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu.

  15. Zwolnienia od pracy:

  • opieka na dziecko w związku z zamknięciem przedszkola lub szkoły
  • urlopy okolicznościowe
  • zwolnienia niepłatne

  16. Usprawiedliwianie nieobecności:

  • zasady
  • tryb określenia
  • dowody usprawiedliwiające nieobecność

  17. Ewidencja czasu pracy nauczyciela w świetle nowych przepisów.