Dokumentacja kadrowa w jednostkach oświaty w związku z rewolucyjną nowelizacją Kodeksu Pracy w 2023 roku – szkolenie online

W tym momencie nie realizujemy szkolenia z tego tematu, ale jeśli jesteś zainteresowany tym tematem pozostaw nam swój adres mailowy, a na pewno wyślemy Ci informację o nowym terminie.

  Stworzenie prawidłowej dokumentacji kadrowej po nowelizacji Kodeksu Pracy to nie lada wyzwanie – dlatego przygotowaliśmy szkolenie online, dzięki któremu bez popełniania błędów sporządzisz niezbędną dokumentację pracowniczą dla pracowników jednostek oświaty – pracowników pedagogicznych oraz pracowników niepedagogicznych.

  Na szkoleniu zostanie omówione prawidłowe przygotowanie dokumentacji kadrowej związanej ze szczegółowymi informacjami o warunkach zatrudnienia, nowymi wzorami umów o pracę, nowymi wnioskami rodzica opiekującego się dzieckiem do 8 roku życia oraz wnioskami dotyczącymi zmiany formy zatrudnienia.

  Prowadząca szkolenie, pani Kalina Kaczmarek, omówi także z Państwem zasady udzielania urlopów z powodu tzw. siły wyższej, czy nowe zasady urlopów rodzicielskich.

   

  Program szkolenia

  1. Szczegółowe omówienie nowych wzorów druków dokumentacji pracowniczej w zakresie:

  • Obowiązku informacyjnego do umowy o pracę – ze szczególnym uwzględnieniem dodatkowych informacji
  • Obowiązku uzupełnienia informacji dla zatrudnionych pracowników
  • Informacji dodatkowej dla nauczycieli
  • Wykroczeń za niespełnienie wymogu
  • Nowej treści umowy o pracę – na co należy zwrócić szczególną uwagę, elementy fakultatywne treści umowy o pracę
  • Nowej treść umowy o pracę z nauczycielem po zmianach
  • Wzorów wniosków pracownika o zatrudnienie na podstawie przewidywanych warunków zatrudnienia a obowiązków pracodawcy
  • Wzorów wniosków o udzielenie dwóch dni wolnych od pracy z powodu siły wyższej
  • elementów jakie winien zawierać wniosek pracownika o udzielenie urlopu opiekuńczego a nowe obowiązki pracodawcy – kiedy należy najpóźniej złożyć taki wniosek, a kiedy pracodawca najpóźniej musi udzielić zgody na urlop?
  • Informacji, które powinien zawierać wniosek pracownika o zastosowanie elastycznej organizacji pracy, czy pracodawca musi uwzględnić taki wniosek pracownika
  • Nowego wzoru wniosku rodzica opiekującego się dzieckiem do 8 roku życia – gdzie należy taki wniosek przechowywać i jak długo?
  • Dokumentacji niezbędnej do wprowadzenia zasad kontroli trzeźwości
  • Aktualizacji regulaminów pracy o zapisy – praca zdalna, kontrola trzeźwości, na co należy zwrócić szczególną uwagę aby nie popełnić błędu?

  2. Rozszerzenie katalogu pracowników w zakresie równego traktowania w zatrudnieniu.

  3. Zawieranie umów na okres próbny po zmianach na co należy zwrócić szczególną uwagę.

  4. Zawarta umowa na okres próbny a przedłużenie jej o nieobecność usprawiedliwioną pracownika. Jaka forma jest dopuszczalna. Jakie należy spełnić warunki?

  5. Kiedy pracownik może złożyć do pracodawcy wniosek o zmianę formy zatrudnienia i z jaką częstotliwością?

  6. Jak zmiany dotyczące wypowiadania umów zawartych na czas określony wpłyną na zatrudnienie pracownika.?

  7. Umowa na czas określony a przyczyna wypowiedzenia – obowiązek czy dobrowolność?

  8. Kodeks pracy po zmianach  w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów.

  9. Zasady i forma udzielania dni wolnych w związku z siłą wyższą. Czy pracodawca może odmówić udzielenia dni wolnych. Termin udzielenia dni wolnych.

  10. Wynagrodzenia pracownika w trakcie wykorzystywania dwóch dni wolnych w związku z siłą wyższą:

  • Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej
  • W jaki sposób zwolnienia będą udzielane nauczycielom

  11. Urlop opiekuńczy a obowiązki pracodawcy. Czy pracodawca jest związany wnioskiem. Czy pracodawca i w jakim terminie może odmówić udzielenia urlopu opiekuńczego pracownikowi?

  12. Urlop opiekuńczy a uprawnienia pracownicze.

  13. Urlop opiekuńczy a wysokość wynagrodzenia pracownika.

  14. Nowe zasady udzielania urlopu rodzicielskiego:

  • Dodatkowe 9 tygodni urlopu rodzicielskiego – jak to wygląda w praktyce?
  • Długość trwania urlopu ojcowskiego – co się zmienia?
  • Z jakich ułatwień będą mogli skorzystać pracownicy składający wnioski w przedmiocie uprawnień związanych z rodzicielstwem?

  15. Praca zdalna –  w jaki sposób należy uregulować pracę zdalną?

  • Kiedy pracodawca jest zobowiązany wprowadzić regulamin pracy zdalnej a kiedy porozumienie?
  • Co powinien zawierać w swojej treści regulamin pracy zdalnej?
  • Co zrobić z dotychczasowymi regulaminami pracy zdalnej, zarządzeniami wewnętrznymi w tym zakresie, regulaminami telepracy – czy należy je aktualizować?
  • Telepraca – czy nadal będzie można zatrudniać pracownika w formie telepracy?
  • Rodzaje pracy zdalnej a obowiązki pracodawcy w tym zakresie.
  • Czy pracodawca może na tych samych stanowiskach pracy wyrazić zgodę na pracę zdalną tylko części pracowników – czy to dyskryminacja?
  • Elastyczna organizacja pracy a praca zdalna – kogo dotyczy i czy wnioski pracowników są wiążące dla pracodawcy?
  • Żądanie pracy zdalnej przez pracownicę w ciąży, pracowników opiekujących się dziećmi, pracownika opiekującego się niepełnosprawnym dzieckiem lub dorosłym członkiem gospodarstwa domowego – jak uzasadnić brak zgody pracodawcy?
  • Praca zdalna a kontrola warunków pracy pod względem BHP.
  • Czy pracodawca będzie mógł kontrolować pracownika w domu?
  • Koszty pracodawcy w związku z zleceniem pracy zdalnej.
  • Jaki ekwiwalent będzie należny pracownikowi przy pracy zdalnej?
  • Jakie warunki bhp będzie musiał spełnić pracownik w miejscu świadczenia pracy zdalnej?
  • Kiedy pracodawca będzie mógł narzucić pracę zdalną?
  • Zawarcie umowy o pracę a praca zdalna, co należy wskazać w treści umowy o pracę zawartej z pracownikiem?
  • Obowiązki pracodawcy z zakresu BHP przy wykonywaniu pracy zdalnej.
  • Czy należy tworzyć ocenę ryzyka zawodowego przy pracy zdalnej i co powinna zawierać w szczególności?
  • Praca zdalna a wypadki w pracy, w drodze do i z pracy – obowiązki pracodawcy.

  16. Zasady wprowadzenia kontroli trzeźwości lub kontroli obecności środków działających podobnie do alkoholu:

  • Kiedy pracodawca może przeprowadzić kontrolę trzeźwości wśród pracowników?
  • Gdzie pracodawca i jak długo może przechowywać dokumenty z przeprowadzonych kontroli trzeźwości?
  • Kontrola trzeźwości a osoby świadczące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy.
  • Regulamin kontroli trzeźwości na co należy zwrócić szczególną uwagę?