Fundusz Pomocy dla JST na dodatkowe zadania oświatowe – szkolenie online

W tym momencie nie realizujemy szkolenia z tego tematu, ale jeśli jesteś zainteresowany tym tematem pozostaw nam swój adres mailowy, a na pewno wyślemy Ci informację o nowym terminie.

  Program szkolenia

  1. Podstawy prawne powstania Funduszu Pomocowego.

  2. Zasady gromadzenia i przekazywania środków z Funduszu Pomocowego dla szkół i przedszkoli.

  3. Środki na dodatkowe zadania oświatowe – obowiązek rozliczenia i zwrotu niewykorzystanych środków.

  4. Fundusz Pomocy w świetle nowelizacji rozporządzenia o klasyfikacji budżetowej:

  • paragrafy dochodów:
  1. 207 Dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
  2. 208 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
  3. 638 Dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
  4. 639 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
  5. 640 Środki na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
  • paragrafy wydatków:
  1. 435 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
  2. 437 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy
  3. 475Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy