Instrukcja obiegu dokumentów w jednostce – szkolenie online

W tym momencie nie realizujemy szkolenia z tego tematu, ale jeśli jesteś zainteresowany tym tematem pozostaw nam swój adres mailowy, a na pewno wyślemy Ci informację o nowym terminie.

  Program szkolenia

  1. Jak wprowadzić zarządzenie w sprawie instrukcji obiegu dokumentów.

  2. Elementy składowe Instrukcji obiegu dokumentów:

  postanowienia ogólne:

  • cel wprowadzenia instrukcji
  • definicje

  dowody księgowe:

  • co powinien zawierać prawidłowy dowód księgowy
  • co oznacza że dowód księgowy jest rzetelny, zgodny z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej, kompletny
  • opisy na fakturach (zamówienia publiczne, programu unijne)

  kontrola dowodów księgowych:

  • kontrola merytoryczna
  • kontrola formalna
  • kontrola rachunkowa

  3. Dokumentowanie zakupów towarów, materiałów i usług.

  4. Dokumentowanie zaangażowania.

  5. Ewidencjonowanie dowodu przekazania (PT).

  6. Ewidencjonowanie pozostałych środków trwałych.

  7. Dokumenty związane z obrotem środkami pieniężnymi.

  8. Dowody księgowe związane z wypłatą wynagrodzeń.

  9. Dokumenty związane z przekazywaniem dotacji.

  10. Dowody księgowe związane z dochodami budżetowymi.

  11. Dekretacja dokumentów księgowych.

  12. Przechowywanie dowodów księgowych.

  13. Terminarz obiegu dokumentów księgowych – wzór.