Instytucje Kultury w 2023r. – Kompendium wiedzy głównego księgowego- problemy: COVID-19 i Nowy Ład – szkolenie online

Terminy szkolenia:

 • 22.03.2022r. godz. 10.00.

Cena szkolenia:

399 zł / os. + VAT

Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

Na szkoleniu online, poświęconemu problemom głównego księgowego Instytucji Kultury w 2023 roku, zostanie omówione jaka jest rola dyrektora oraz głównego księgowego w zakresie przeprowadzania kontroli zarządczej.

Szkolenie online przygotowane przez Panią Teresę Krawczyk, to praktyczna dawka wiedzy na temat zasad rachunkowości, gospodarki finansowej i zakładowego planu kont w kulturze. Wykładowca omówi w szczegółowy sposób źródła finansowania działań kulturalnych w Instytucjach Kultury w dobie kryzysu.

Uczestnicy szkolenia zapoznają się także ze sposobem wyliczania wynagrodzeń po nowelizacji Polskiego Ładu i rejestrem umów, który stanie się obowiązkiem jednostek od 2024 roku. 

 

Program szkolenia

1. Rola dyrektora, głównego księgowego w zakresie kontroli zarządczej- odpowiedzialność dyscyplinarna.

2. Zasady rachunkowości, gospodarka finansowa i zakładowy plan kont w Instytucji Kultury-  w tym:

 • prezentacja uproszczeń w rachunkowości a zasada istotności – KSR- nr 7,
 • plany finansowe Instytucji Kultury.

3. Źródła finansowania działań kulturalnych w dobie kryzysu- czy wolno korzystać z tarcz?

4. Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych
i finansowych, w tym osiągniętych w roku przychodów i kosztów-  oraz ich rozliczenie:

 • Przychody ( w tym: dotacje podmiotowe, celowe, inwestycyjne), koszty w Instytucji Kultury- schematy księgowań z wyjaśnieniami.
 • Kary, grzywny – ewidencja, księgowanie, dochodzenie, odpisy aktualizacyjne, ujęcie w Rb-N, – problemy Bibliotek po kontroli.
 • Fundusz Instytucji Kultury i Fundusz Rezerwowy.
 • Zasady wypełniania CIT -8 i CIT- 8 /0 – wyliczenie przykładu.

5. Wyliczanie wynagrodzenia – NOWY ŁAD – problemy, przykłady.

 

6. Rejestr umów o wartości przekraczającej 500 zł.

7. Należności i zobowiązania oraz odsetki:

 • aktualizacja należności – zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności i ich ewidencja w księgach,
 • naliczanie odsetek od należności, zobowiązań i transakcji ( obowiązek ustawowy ) i ich odpisy aktualizacyjne  (powiazanie ze stopą referencyjną – zmiany).

8.Ewidencja księgowa  materiałów, towarów, wydawnictw ( konto 014, konto 016)-  oraz ich  odpisy aktualizacyjne.

Formularz zgłoszeniowy

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore.

  Wybierz termin szkolenia

  Dane do faktury

  Nabywca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość i Kod Pocztowy (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Odbiorca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość i Kod Pocztowy (wymagane)


  Oświadczam, że uczestnictwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


  Dane uczestników

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Kod rabatowy


  Dodatkowe informacje

  Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
  Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@centrumverte.pl.


  Zgody