Jak prawidłowo przeprowadzić inwentaryzację w jednostce budżetowej? – szkolenie online

W tym momencie nie realizujemy szkolenia z tego tematu, ale jeśli jesteś zainteresowany tym tematem pozostaw nam swój adres mailowy, a na pewno wyślemy Ci informację o nowym terminie.

  Program szkolenia

  1. Inwentaryzacja w jednostkach budżetowych – podstawy przeprowadzenia:

  • W jakim celu przeprowadza się inwentaryzację
  • Zakres odpowiedzialności – kto i za co odpowiada
  • Metody inwentaryzacji:
   • spis z natury,
   • potwierdzenie sald,
   • weryfikacja z odpowiednimi dokumentami

  2. Częstotliwość i terminy przeprowadzenia inwentaryzacji

  • W jakich terminach i sytuacjach należy przeprowadzać inwentaryzację
  • Czy 15 stycznia to ostateczny termin na rozliczenie inwentaryzacji
  • W jakich sytuacjach można przeprowadzać inwentaryzację co 4 lata
  • Co oznacza termin „teren strzeżony”
  • Co grozi za niedochowanie terminu inwentaryzacji

  3. Kolejne etapy działań związanych z przeprowadzeniem inwentaryzacji

  • Czynności przedinwentaryzacyjne (powołanie komisji, plan inwentaryzacyjny, instrukcja inwentaryzacyjna)
  • Ustalenie stanu rzeczywistego – przeprowadzenie inwentaryzacji
  • Porównanie stanu rzeczywistego z ewidencją bilansową
  • Wyjaśnienie i rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych

  4. Spis z natury jako podstawa metoda inwentaryzacji

  • Prawa i obowiązki uczestników spisu
  • Obszar objęty spisem z natury
  • Oznakowanie składników majątkowych na polach spisowych
  • Warunki i technika prowadzenia spisu
  • Czynność spisowe krok po kroku
  • Spis z natury obcych składników majątkowych
  • Jak udokumentować fakt przeprowadzenia spisu z natury i jego wyniki
  • arkusz spisowy i protokół spisu z natury
  • kontrola arkuszy spisowych
  • kontrola rzetelności spisu
  • wycena wyników spisu
  • różnice inwentaryzacyjne (ustalenie i rozliczenie)
  • ujęcie wyników spisu z natury w księgach rachunkowych
  • postępowanie poinwentaryzacyjne
   • Jak przeprowadzić spis z natury drogą elektroniczną

  5. Potwierdzenie sald jako metoda inwentaryzacji

  • Uzgodnienie sald z bankami
  • Uzgodnienie sald z kontrahentami
  • Dokumentowanie faktu przeprowadzenia inwentaryzacji

  6. Weryfikacja sald:

  • Weryfikacja składników ewidencjonowanych na koncie 011 „Środki trwałe”, 013 „Pozostałe środki trwałe”, 014 Zbiory biblioteczne”, 080 „Środki trwałe w budowie (inwestycje)
  • Weryfikacja składników ewidencjonowanych na koncie 020 „Wartości niematerialne i prawne”
  • Weryfikacja składników ewidencjonowanych na koncie 141 „Środki pieniężne w drodze”
  • Weryfikacja należności i zobowiązań ewidencjonowanych na kontach Zespołu 2 „Rozrachunki i rozliczenia”

   

  7. Zagadnienia problemowe:

  • Jak inwentaryzować zobowiązania
  • Czy dopuszczalne jest „milczące potwierdzenie salda”
  • Czy należy potwierdzać salda zerowe
  • Czy potwierdzenie sald należności może odbywać się drogą e-mailową
  • W jaki sposób inwentaryzować grunt oddany w trwały zarząd
  • Czy paliwo w bakach samochodów podlega rocznej inwentaryzacji
  • Czy materiały biurowe (np. papier do kserokopiarki) należy inwentaryzować – jeżeli tak, to jaką metodę stosować?

  8. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie inwentaryzacji w praktyce:

  • Zaniechania przeprowadzenia inwentaryzacji z wymaganą częstotliwością
  • Przeprowadzenie inwentaryzacji w sposób niezgodny ze stanem rzeczywistym
  • Przeprowadzenie inwentaryzacji danego rodzaju składnika majątkowego inną metodą niż wskazana w przepisach
  • Zaniechanie rozliczenia inwentaryzacji bądź rozliczenie inwentaryzacji niezgodnie z przepisami

  9. Jak sprawdzić czy komisja dokonała inwentaryzacji rzetelnie i we właściwy sposób.