Księgowanie listy płac – szkolenie online

W tym momencie nie realizujemy szkolenia z tego tematu, ale jeśli jesteś zainteresowany tym tematem pozostaw nam swój adres mailowy, a na pewno wyślemy Ci informację o nowym terminie.

  Program szkolenia

  1. Wynagrodzenie (definicja i składowe).

  2. Konta księgowane stosowane przy rozliczaniu listy płac:

  • konto 231 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń:
  • konto 234 „Pozostałe rozrachunki z pracownikami”
  • konto 225 „Rozrachunki z budżetami”
  • konto 229 „Pozostałe rozrachunki publicznoprawne”
  • konta Zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”

  3. Przykładowe rozliczenie listy płac:

  • wypłata wynagrodzenia
  • potrącenie obowiązkowych składek:
  • na ubezpieczenie społeczne
  • na ubezpieczenie zdrowotne
  • zaliczka na podatek dochodowy
  • przelew wynagrodzenia
  • zarachowanie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne
  • przelew skałek do ZUS
  • przelew zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

  4. Zajęcie wynagrodzenia pracownika przez komornika – ewidencja księgowa.

  5. Ewidencja księgowa wpłat do PPK.

  6. Księgowanie korekty listy płac.

  7. Sesja pytań i odpowiedzi.