Najpopularniejsze rodzaje zatrudnienia – najważniejsze kwestie związane z umową o pracę i umową zlecenia – szkolenie online

W tym momencie nie realizujemy szkolenia z tego tematu, ale jeśli jesteś zainteresowany tym tematem pozostaw nam swój adres mailowy, a na pewno wyślemy Ci informację o nowym terminie.

  Program szkolenia

  1. Umowa o pracę – omówienie najważniejszych aspektów związanych z:

  • Nawiązaniem stosunku pracy
  • Kontynuacją zatrudnienia
  • Rozwiązaniem stosunku pracy

  2. Umowy cywilnoprawne:

  • Umowa o dzieło – najważniejsze cechy
  • Umowa zlecenia – najważniejsze cechy

  3. Umowa o pracę, umowa zlecenia i umowa o dzieło a Zakład Ubezpieczeń społecznych:

  • Zgłaszanie umów
  • Obowiązki składkowe.

  4. Umowa zlecenia – omówienie najważniejszych aspektów związanych z:

  • Minimalną stawką godzinową
  • Ewidencjonowaniem godzin realizacji zlecenia
  • „Zbiorowym zleceniem”, a czasem wykonywania usług
  • Wypłatą za świadczenie usług
  • Możliwość nie stosowanie minimalnej stawki godzinowej.
  • Umowa zlecenia a student/uczeń do 26. Roku – dokumentacja
  • Limit ulgi dla młodych
  • Okres przechowywania dokumentacji
  • Niezbędna dokumentacja do kontroli
  • Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących minimalnej stawki godzinowej
  • Przykład umowy – jak sporządzić umowę by była bezpieczna dla stron – minimalizacja ryzyka „ukrytego stosunku pracy”

  5. Różnice w wynagrodzeniu, oskładkowanie i opodatkowani – wpływ zmiany przepisów Nowego Ładu 1.0 i 2.0 na wynagrodzenie netto osoby zatrudnionej na podstawie:

  • Umowy o pracę
  • Umowy o zlecenia
  • Umowy o dzieło
  • Przykłady – praktyczne wyliczenie

  6. Planowane zmiany.