Naliczanie i rozliczanie należności w przedszkolach – szkolenie online

W tym momencie nie realizujemy szkolenia z tego tematu, ale jeśli jesteś zainteresowany tym tematem pozostaw nam swój adres mailowy, a na pewno wyślemy Ci informację o nowym terminie.

  Program szkolenia

  1. Opłaty za godziny spędzone w przedszkolu (umowy z rodzicami, jak naliczać godziny spędzone w przedszkolu, co powinno zawierać oświadczenie składane przez rodzica).

  2. Opłaty za wyżywienie dziecka (jak naliczać opłaty, ewidencja księgowa i klasyfikacja budżetowa opłat za posiłki).

  3. Kiedy należność staje się zaległością (jak ustalić prawidłowy termin płatności, kto ustala termin płatności należności w przedszkolu).

  4. Egzekwowanie należności:

  • jakie są formy egzekwowania należności
  • czy przedszkole ma obowiązek egzekwować należności

  5. Naliczanie odsetek od zaległości:

  • podstawa prawna naliczania odsetek za zaległości
  • czy przedszkole ma obowiązek naliczania odsetek

  6. Kiedy należy wystawiać decyzję?

  7. Jak rozliczyć nadpłaty od rodziców (czy zwrot nadpłaty następuje tylko na niosek rodzica czy przedszkole może samo dokonać zwrotu)?