Odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych w dobie COVID-19 – szkolenie online

W tym momencie nie realizujemy szkolenia z tego tematu, ale jeśli jesteś zainteresowany tym tematem pozostaw nam swój adres mailowy, a na pewno wyślemy Ci informację o nowym terminie.

  Program szkolenia

  1. Zakres podmiotowy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

  2. Katalog naruszeń dyscypliny finansów publicznych:

  • naruszenia w zakresie procesu gromadzenia środków oraz zmian w budżecie lub planie finansowym,
  • naruszenia w zakresie zaciągania zobowiązań oraz dokonywania wydatków bez upoważnienia lub z przekroczeniem upoważnienia,
  • naruszenia w zakresie realizacji zobowiązań jednostki sektora finansów publicznych,
  • naruszenia w zakresie zamówień publicznych,
  • naruszenia w zakresie inwentaryzacji i sprawozdań,
  • naruszenia w zakresie prowadzenia audytu oraz kontroli zarządczej,
  • naruszenia w zakresie wstępnej kontroli operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym

  3. Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

  4. Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

  5. Przypadki zniesienia odpowiedzialności z tytułu dyscypliny finansów publicznych spowodowane działaniem w trakcie pandemii COVID-19 (zaciąganie zobowiązań, zamówienia publiczne.