Najczęściej występujące nieprawidłowości w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości jednostek sektora finansów publicznych – szkolenie online

Terminy szkolenia:

 • 24.02.2023r., godz. 11.00.

Cena szkolenia:

389 zł / os. + VAT

Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

Dzięki udziale w szkoleniu zapoznają się Państwo z najczęściej występującymi nieprawidłowościami w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości Jednostek Sektora Finansów Publicznych oraz zwrócą Państwo uwagę, na jakie zagadnienia należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie popełniać błędów.

Na szkoleniu omówione zostaną zobowiązania zaciągnięte bez upoważnienia albo z jego przekroczeniem, nieprawidłowości w zakresie gospodarki pieniężnej, kwestie gospodarowania majątkiem trwałym oraz wszelkie nieprawidłowości związane z  prowadzeniem ksiąg rachunkowych jednostki i przeprowadzania inwentaryzacji.

 

Program szkolenia

1. Zaciągnięcie zobowiązania bez upoważnienia albo z jego przekroczeniem (przekroczenie limitu oraz zakresu wynikającego z upoważnienia.

2. Nieprawidłowości w zakresie gospodarki pieniężnej (jak prawidłowo sporządzać raport kasowy, obowiązki w zakresie odprowadzania do banków dochodów przyjętych do kasy, płatności kartą służbową pracowników jednostki, udzielanie i rozliczanie zaliczek pracowniczych).

3. Nieprawidłowości w zakresie gospodarowania majątkiem trwałym (zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości poniżej 10 000 zł, pozostałe środki trwałe, wycena majątku, zasady przekazywania mienia innym podmiotom, ewidencja niezakończonych inwestycji).

4. Nieprawidłowości powstające przy ustalaniu należności (niedochodzenie należności z tytułu dochodów budżetowych, zasady ustalania należności spornych i wątpliwych, odpisy aktualizujące należności, stosowanie ulg w spłacie należności).

5. Nieprawidłowości w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych jednostki (jak przygotować prawidłowy plan kont, prawidłowa klasyfikacja zdarzeń gospodarczych, kto odpowiada za opisanie dokumentu (zgodność merytoryczna i formalno-rachunkowa), ewidencja środków pieniężnych w drodze).

6. Nieprawidłowości w zakresie stosowania odpowiednich paragrafów wydatków klasyfikacji budżetowej (wynagrodzenia oraz inne wydatki wynikające ze stosunku pracy – § 302, § 303, § 401, § 417, materiały i wyposażenie – §421, § 422, § 424, usługi remontowe – § 427, usługi pozostałe – § 430, szkolenia – § 455, § 470, podróże służbowe – § 441, § 442, wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne – § 605, § 606).

7. Nieprawidłowości w zakresie inwentaryzacji (jak wybrać prawidłową metodę oraz dochować terminu inwentaryzacji, jak inwentaryzować wartości niematerialne i prawne oraz środki trwale trudno dostępne, jak oznaczyć teren strzeżony, jak prawidłowo inwentaryzować zobowiązania – czy można stosować tzw. milczące potwierdzenie salda, co grozi za niewłaściwe zastosowanie metody inwentaryzacji, jak udokumentować wyniki i rozliczyć inwentaryzację).

Formularz zgłoszeniowy

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore.

  Wybierz termin szkolenia

  Dane do faktury

  Nabywca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość i Kod Pocztowy (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Odbiorca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość i Kod Pocztowy (wymagane)


  Oświadczam, że uczestnictwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


  Dane uczestników

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Kod rabatowy


  Dodatkowe informacje

  Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
  Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@centrumverte.pl.


  Zgody