Nowa ścieżka awansu zawodowego oraz inne zmiany w zakresie oceny pracy nauczycieli od 1 września 2022 r. – szkolenie online

W tym momencie nie realizujemy szkolenia z tego tematu, ale jeśli jesteś zainteresowany tym tematem pozostaw nam swój adres mailowy, a na pewno wyślemy Ci informację o nowym terminie.

  Program szkolenia

  1. Podstawa prawna zatrudnienia nauczyciela.

  2. Spełnianie wymagań kwalifikacyjnych.

  3. Likwidacja stopnia nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego.

  4. Okres zatrudnienia zamiast stażu.

  5. Przygotowanie do odbywania zawodu nauczyciela.

  6. Wsparcie mentora.

  7. Czy nauczyciel kontraktowy rozpocznie staż na mianowanego.

  8. Kiedy można rozpocząć staż na starych zasadach.

  9. Opinia komisji o przeprowadzonych zajęciach.

  10. Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego.

  11. Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.

  12. Egzamin na stopień nauczyciela mianowanego.

  13. Wymagania na stopień nauczyciela mianowanego.

  14. Wymagania na stopień nauczyciela dyplomowanego.

  15. Obowiązkowe kryteria oceny pracy nauczyciela.

  16. Dodatkowe kryteria oceny pracy nauczyciela.

  17. Jak ustala się wynik oceny pracy nauczyciela?

  18. Jaka jest procedura oceny nauczyciela z inicjatywy dyrektora?

  19. Jaka jest procedura oceny na wniosek nauczyciela?

  20. Udział związku zawodowego w ocenie nauczyciela.

  21. Projekt oceny pracy nauczyciela.

  22. Odwołanie od oceny pracy nauczyciela.