Nowe formularze PIT-2 i PIT-11. Obowiązki płatnika i nowe zasady naliczania wynagrodzeń po zmianach w Polskim Ładzie. Omówienie praktycznych aspektów bieżących rozliczeń – szkolenie online

W tym momencie nie realizujemy szkolenia z tego tematu, ale jeśli jesteś zainteresowany tym tematem pozostaw nam swój adres mailowy, a na pewno wyślemy Ci informację o nowym terminie.

  Program szkolenia

  1. Nowy wzór formularza PIT-11:

  • Zasady wykazywania wynagrodzeń wypłaconych w 2022 r. w ramach Polskiego Ładu 1.0. i 2.0. – czy należy stosować zasadę proporcjonalności?
  • Nowe pozycje w formularzu – jak wypełnić?
  • Podział przychodów uzyskiwanych przez seniorów przed i po osiągnięciu wieku emerytalnego;
  • Składki członkowskie na związki zawodowe potrącane przez pracodawcę;
  • Zwolnienia podatkowe dla seniorów, dla rodzin wielodzietnych i osób, zmieniających rezydencję podatkową.
  • Zasady wykazywania zasiłków macierzyńskich pobieranych przez osoby mające prawo do korzystania z nowych ulg podatkowych.

  2. Zmiany, które weszły w życie 1 lipca 2022 r.:

  • Obniżenie stawki podatkowej i kwoty zmniejszającej podatek – płatnik stosuje kwoty miesięczne czy limity roczne?
  • Likwidacja ulgi dla klasy średniej – czy należy ją gdzieś wykazać?
  • Likwidacja podwójnego wyliczania (rolowania) zaliczek – co dzieje się z nierozliczoną nadwyżką?
  • Podwyższenie wynagrodzenia płatników – w jakim okresie obowiązuje?
  • Rezygnacja z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów przez pracownika;
  • Wyliczanie hipotetycznego podatku przez urząd skarbowy;
  • Przywrócenie rozliczania dla samotnych rodziców;
  • Podwyższenie limitu zarobków dzieci dla celów podatkowych;
  • Odliczenie składek na związki zawodowe;
  • Odliczenie składki zdrowotnej przez przedsiębiorców.

  3. Nowy wzór formularza PIT-2:

  • Kwota zmniejszająca podatek u kilku płatników – kogo dotyczy?
  • Rodzaje oświadczeń i wniosków mających wpływ na zasady wyliczania zaliczek przez płatnika.
  • Oświadczenie o rozliczeniu jako samotny rodzic lub wspólnie z małżonkiem.
  • Rezygnacja z kosztów uzyskania przychodów (podstawowych podwyższonych, autorskich).
  • Oświadczenia dotyczące nowych zwolnień podatkowych.
  • Określenie okresu zwolnienia dla osób zmieniających rezydencję podatkową.
  • Możliwość wycofania oraz zmiany uprzednio złożonych oświadczeń i wniosków.
  • Czy wszyscy muszą złożyć nowe formularze PIT-2?

  4. Co nas czeka od 1 stycznia 2023 r.?

  • Nowe zasady składania wniosków i oświadczeń płatnikowi.
  • Kwota zmniejszająca podatek u kilku płatników.
  • Niepobieranie zaliczki przez płatnika – kto może złożyć wniosek?.
  • Zasady wyliczania zaliczek na PIT przy pracownikach i zleceniobiorcach.

  5. Nowe zwolnienia podatkowe (dla seniorów, dla rodzin wielodzietnych, dla osób zmieniających rezydencję podatkową):

  • zmiany w ramach Polskiego Ładu 2.0.;
  • warunki, jakie należy spełnić w celu skorzystania;
  • przekroczenie limitu zwolnienia;
  • najczęściej zadawane pytania;
  • omówienie najnowszych interpretacji podatkowych.

  6. Rozliczanie cudzoziemców:

  • zasady ustalania rezydencji podatkowej;
  • zasady poboru zaliczek przy umowie o pracy i umowie zlecenia;
  • formularze roczne,
  • umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

  7. Rozliczanie delegacji pracowniczych:

  • jazdy lokalne i podróże służbowe;
  • nowa wysokość diety;
  • samochody prywatne wykorzystywane do celów służbowych;
  • zwrot kosztów dodatkowych (za parking, autostrady itp.)

  8. Rozliczanie świadczeń niepieniężnych na rzecz pracowników:

  • zasady ogólne, wyrok Trybunału Konstytucyjnego;
  • benefity na rzecz pracowników i zleceniobiorców;
  • samochody służbowe wykorzystywane do celów prywatnych.

   

  9. Świadczenia socjalne na rzecz pracowników:

  • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
  • pożyczki pracownicze;
  • zapomogi (w tym dla emerytów i rencistów);
  • dopłaty do wypoczynku.