Obowiązek szkolny i obowiązek nauki – szkolenie online

W tym momencie nie realizujemy szkolenia z tego tematu, ale jeśli jesteś zainteresowany tym tematem pozostaw nam swój adres mailowy, a na pewno wyślemy Ci informację o nowym terminie.

  Program szkolenia

  1. Przepisy prawa regulujące obowiązek spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, obowiązki rodziców oraz szkoły, przedszkola prowadzącego klasy „0”.

  2. Kontrola spełniania obowiązku szkolnego przez dyrektora szkoły obwodowej, dokumentowanie.

  3. Sposoby realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą: nauczanie domowe,  indywidualny tok nauki, odroczenie, spełnianie obowiązku za granicą, obowiązku nauki w innych formach, rola szkoły w tym zakresie.

  4. Spełnianie obowiązku w podmiotach leczniczych, ośrodkach rehabilitacyjnych na podstawie opinii lub orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

  5. Ewidencja dzieci w obwodzie szkoły (zamieszkanie, zameldowanie).

  6. System Informacji Oświatowej – obowiązek wpisywania uczniów, potwierdzania realizacji obowiązku szkolnego.

  7. Zadania gminy jako wierzyciela i egzekutora obowiązku nauki.

  8. Kształcenie uczniów będących obcokrajowcami lub obywateli polskich wracających z zagranicy.

  9. Pytania i odpowiedzi.