Zasady rozliczania opłat za pobyt i wyżywienia w szkołach i przedszkolach – szkolenie online

Terminy szkolenia:

 • 08.03.2023r., godz. 11.00.

Cena szkolenia:

389 zł / os. + VAT

Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

W związku z wprowadzonymi 1 września 2022 roku zmianami, dotyczącymi organizacji stołówki szkolnej i tym samym nałożeniem nowych obowiązków na dyrektora szkoły, przygotowaliśmy szkolenie online, dotyczące organizacji miejsc wydawania posiłków w szkołach oraz nowych zasad naliczania opłat za wyżywienie. Dodatkowo na szkoleniu zostaną omówione zasady rozliczania opłat za godziny spędzone w przedszkolach, zasady rozliczania nadpłat od rodziców, czy egzekwowanie należności za posiłki i pobyt w przedszkolu.

Celem szkolenia jest zapoznanie się z nowo obowiązującymi przepisami dotyczącymi organizacji stołówek szkolnych, sposobów prowadzenia ewidencji opłat za posiłki oraz przeprowadzania przetargu dotyczącego cateringu. Szkolenie pozwoli Państwu uzyskać wiedzę na temat procedury windykacji należności za pobyt w placówce oraz naliczania odsetek za powstałe zaległości.

 

Program szkolenia

1. Organizacja stołówki według nowych zasad obowiązujących od 1 września 2022 r. wprowadzonych na mocy art. 106a ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

2. Nowe obowiązki nałożone na dyrektora szkoły związane z organizacją stołówki w szkole oraz wydania ciepłego posiłku dla każdego dziecka – jak wypełnić obowiązek zapewnienia miejsca do spożycia ciepłego posiłku.

3. Obowiązek wydawania gorącego posiłku w statucie szkoły – nowe zapisy, które powinny znaleźć się w dokumentacji szkoły.

4. Zasady odpłatność za posiłki pobierane od rodziców uczniów i dzieci uczęszczających do przedszkola, finansowanie posiłków przez ośrodki pomocy społecznej, sprzedaż posiłków osobo fizycznym.

5. W jaki sposób obliczyć „wsad do kotła” w świetle najnowszych stanowisk regionalnych izb obrachunkowych wydanych po wejściu w życie art. 106a ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

6. Jak obliczyć wysokość opłat za obiady pobieranych od nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, definicja „kosztów przygotowania posiłku” w świetle art. 106 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

7. Catering – w jaki sposób przeprowadzić przetarg, jak rozliczać faktury z firmą cateringową, czy rodzice mogą wnosić opłaty bezpośrednio do firmy cateringowej

8. Czy posiłek sprzedawany dla nauczyciela lub pracownika niepedagogicznego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jest od niego zwolniony czy powinien być opodatkowany stawką 8% lub 23% – interpretacja ogólna Ministra Finansów z 10 czerwca 2020 r. nr PT1.8101.3.2019

9. Uchwała w sprawie wydzielonego rachunku dochodów – jakie zapisy stosować aby można było dokonywać zakupów do stołówki szkolnej oraz gromadzić dochody z tytułu wpłat wnoszonych przez rodziców uczniów, praktyczne aspekty wypełniania sprawozdania Rb-34S.

10. Sposób prowadzenia ewidencji opłat za posiłki przygotowywane w stołówce szkolnej – opłaty stanowiące dochód jednostki budżetowej, opłaty gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów, ewidencja księgowa opłat za posiłki (konta: 201, 221, 700, 720), zastosowane odpowiednich podziałek klasyfikacji budżetowej.

11. Należności za posiłki sprawozdaniu budżetowym Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej oraz kwartalnym sprawozdaniu Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.

12. Opłaty za godziny spędzone w przedszkolu – umowy z rodzicami, jak naliczać godziny spędzone w przedszkolu, co powinno zawierać oświadczenie składane przez rodzica

13. Kiedy należność za pobyt dziecka w przedszkolu lub posiłek staje się zaległością, jak ustalić prawidłowy termin płatności, kto ustala termin płatności należności w przedszkolu

14. Jak rozliczyć nadpłaty od rodziców – czy zwrot nadpłaty następuje tylko na wniosek rodzica czy przedszkole może samo dokonać zwrotu

15. Egzekwowanie należności za posiłki oraz pobyt dziecka w przedszkolu – formy egzekwowania należności, kto ma obowiązek egzekwowania należności, jakie obowiązki w zakresie egzekwowania należności ma dyrektor przedszkola i dyrektor szkoły

16. Naliczanie odsetek od zaległości – podstawa prawna naliczania odsetek za zaległości w opłatach za posiłki w szkole i przedszkolu.

17. Procedura windykacji należności w przedszkolu – najważniejsze zapisy w przedmiotowym dokumencie

Formularz zgłoszeniowy

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore.

  Wybierz termin szkolenia

  Dane do faktury

  Nabywca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość i Kod Pocztowy (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Odbiorca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość i Kod Pocztowy (wymagane)


  Oświadczam, że uczestnictwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


  Dane uczestników

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Kod rabatowy


  Dodatkowe informacje

  Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
  Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@centrumverte.pl.


  Zgody