Opłaty za posiłki w placówkach oświatowych – zmiany od 1 września 2022 r – szkolenie online

W tym momencie nie realizujemy szkolenia z tego tematu, ale jeśli jesteś zainteresowany tym tematem pozostaw nam swój adres mailowy, a na pewno wyślemy Ci informację o nowym terminie.

  Program szkolenia

  Od 1 września 2022r. każda szkoła ma obowiązek zapewnienia uczniom dostępu do ciepłego posiłku oraz miejsca do jego spożycia.

  1. Nowe obowiązki szkół związane z organizacją stołówki:

  • obowiązek wydawania ciepłego posiłku dla każdego dziecka
  • jak wypełnić obowiązek zapewnienia miejsca do spożycia ciepłego posiłku
  • wycena posiłku (wsad do kotła, koszty utrzymania stołówki) – w świetle najnowszych stanowisk RIO

  2. Zasady opłatność za posiłki:

  • rodzice uczniów
  • ośrodki pomocy społecznej
  • osoby fizyczne kupujące obiady
  • catering

  3. Wysokość opłat za obiady od pracowników niepedagogicznych.

  4. Sposób prowadzenia ewidencji opłat za posiłki przygotowywane w stołówce szkolnej:

  • opłaty stanowiące dochód jednostki budżetowej
  • opłaty gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów

  5. Ewidencja księgowa opłat za posiłki (konta: 201, 221, 700, 720).

  6. Ujęcie opłat za posiłki w odpowiedniej podziałce klasyfikacji budżetowej.

  7. Ujęcie należności za posiłki sprawozdaniu Rb-27S oraz Rb-N.

  8. Ewidencja księgowa należności niezapłaconych w terminie (ewidencja odsetek).

  9. Opłaty za wyżywienie a VAT:

  • interpretacja ogólna z 10 czerwca 2020 r. nr PT1.8101.3.2019