Rewolucyjne planowane zmiany w kodeksie pracy w 2023 – Work Life Balance, Sygnaliści – szkolenie online

 • Gorący temat

Terminy szkolenia:

 • 22.02.2023r. godz. 10.00.
 • 13.03.2023r. godz. 10.00.

Cena szkolenia:

399 zł / os.+ VAT

Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

W związku z planowanym wdrożeniem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów, przygotowaliśmy dla Państwa pełnowymiarowe szkolenie, dzięki któremu dowiedzą się Państwo jakie zmiany wprowadzi planowana dyrektywa.

Na szkoleniu omówione zostaną m.in. nowości w urlopach opiekuńczych składanych na wniosek pracownika, terminy składania i rozpatrywania wniosków, czas trwania umów na okres próbny, konsekwencje dla pracodawcy przy nieuzasadnionym rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, zmiany polegające na rozszerzeniu prawa pracowników do pełniejszej i uaktualnionej informacji o warunkach zatrudnienia o dodatkowe informacje, stosowanie elastycznej organizacji pracy mającej na celu zwiększenie uprawnień polegających na dostosowywaniu przez pracownika jego organizacji pracy do indywidualnych potrzeb.

Pani Kalina Kaczmarek omówi również zagadnienia dotyczące znowelizowanych zasad udzielania pracy zdalnej oraz wdrożenia przepisów unijnych w zakresie ochrony prawnej sygnalistów.

 

Program szkolenia

1. Wdrożenie unijnej dyrektywy work–​life balance – co to oznacza w praktyce?

 • urlop opiekuńczy – nowość na wniosek pracownika
 • względy medyczne , jako celowość urlopu opiekuńczego
 • krąg osób zaliczanych do członków rodziny
 • terminy składania i rozpatrzenia wniosku
 • odpłatność za urlop opiekuńczy
 • wpływ urlopu opiekuńczego na inne uprawnienia
 • dni opieki nad dzieckiem, a urlop opiekuńczy
 • dni wolne z powodu tzw. siły wyższej cel, wymiar, odpłatność
 • możliwość niewyrażenia przez rodzica dziecka do lat 8 zgody na pracę w nadgodzinach lub w porze nocnej.
 • urlop opiekuńczy w wymiarze 5 dni jakie trzeba spełnić warunki aby go otrzymać, przesłanka udzielenia urlopu
 • w przypadku uzasadnionych (siły wyższej ) udzielenie pracownikowi 2 dodatkowych dni urlopu, co należy zrobić aby uzyskać prawo do urlopu, jak będzie się kształtowała wysokość wynagrodzenia w okresie tej nieobecności
 • wprowadzeniu dla pracownic i pracowników indywidualnego prawa do urlopu rodzicielskiego
 • uniezależnieniu prawa do urlopu rodzicielskiego od pozostawania matki dziecka w zatrudnieniu (ubezpieczeniu) w dniu porodu
 • wprowadzeniu w ramach ww. wymiaru urlopu rodzicielskiego nieprzenoszalnej części tego urlopu w wymiarze do 9 tygodni dla każdego z rodziców – jakie daje to możliwości rodzicom
 • w jakiej wysokości przewidywana  wysokości zasiłku macierzyńskiego za cały okres urlopu rodzicielskiego, jakie wnioski powinien składać pracownik, odstępstwa od zasad ogólnych i obowiązek pracownika
 • stosowania elastycznej organizacji pracy mającej na celu zwiększenie uprawnień polegających na dostosowywaniu przez pracownika jego organizacji pracy do indywidualnych potrzeb

2. Zawieranie umów o pracę:

 • czas trwania umowy na okres próbny będzie współmierny do przewidywanego czasu trwania umowy o pracę na czas określony i do rodzaju pracy
 • jak w praktyce pracodawca ma przewidzieć na jaki okres będzie zawarta kolejna umowa o prace z pracownikiem bezpośrednio po umowie na okres próbny
 • jak liczyć okresy długości  zawierania umowy na okres próbny
 • umożliwieniu ponownego zawarcia umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem tylko, gdy pracownik będzie zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy
 • przewidywanie okresu zatrudnienia po zawartej umowie na okres próbny
 • konsekwencje dla pracodawcy przy nieuzasadnionym rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny
 • zmiana umowy o pracę na wniosek pracownika , czy pracodawca jest zobowiązany zaopiniować pozytywnie wniosek pracownika, a co w momencie odmowy, co rozumiemy przez termin „ w miarę możliwości”
 • obowiązek wskazywania przyczyny ustania stosunku pracy przy wypowiadaniu  umowy na czas określony
 • nowe formy przedłużenia umowy o pracę na okres próbny o czas trwania nieobecności pracownika w pracy, w trakcie trwania takiej umowy
 • czy pracownik będzie miał prawo do równoległego zatrudnienia więcej niż u jednego pracodawcy. Jakie znaczenie w świetle przepisów KP ma umowa o zakazie konkurencji
 • nowe uprawnienia pracownika wykonującego prace u danego pracodawcy prze okres co najmniej 6 miesięcy
 • elastyczna praca dla niektórych pracowników
 • formy elastycznej pracy
 • prawo ubiegania się
 • zawartość wniosku pracownika
 • obowiązek rozpatrzenia wniosku pracownika
 • obowiązki pracodawcy w przypadku nie uwzględnienia wniosku pracownika
 • czas trwania okresu elastycznej pracy
 • prawo wyboru korzystniejszej formy zatrudnienia dla znacznej części pracowników
 • powtarzalność korzystniejszego zatrudnienia
 • poszerzenie ochrony pracownika przed zwolnieniem
 • nowe uprawnienia elastycznych form zatrudnienia dla opiekunów zajmujących się dzieckiem do 8 roku życia

3. Zmiany polegające na rozszerzeniu prawa pracowników do pełniejszej i uaktualnionej informacji o warunkach zatrudnienia o dodatkowe informacje takie jak:

 • informację o szkoleniach zapewnianych przez pracodawcę – bezpłatne szkolenia w miejscu pracy,
 • długości płatnego urlopu przysługującego pracownikowi
 • rozszerzenie ww. informacji będzie dotyczyć także pracownika wysyłanego do pracy do państwa członkowskiego lub państwa trzeciego oraz pracownika delegowanego
 • nowe technologie informacyjne pracownika – wersje elektroniczne, czy będą skuteczne, jak to ma wyglądać w praktyce
 • nowe zapisy wobec informacji dla pracowników będących w zatrudnieniu
 • rozszerzony katalog wykroczeń w przypadku błędnego sporządzenia obowiązku informacyjnego do umowy o pracę

4. Praca zdalna:

 • praca zdalna z podziałem na pracę zdalną incydentalną oraz pracę zdalną o charakterze stałym. Co to oznacza w praktyce ?
 • incydentalna praca zdalna do 24 dni w roku – na jakich zasadach
 • zlecanie pracy zdalnej w formie pisemnej czy ustnej, jaka dokumentacja
 • czy pracodawca będzie mógł przeprowadzić kontrolę pracownika wykonującego pracę zdalną
 • czy pracodawca będzie zobowiązany uregulowania zasad wykonywania pracy zdalnej w regulaminie lub obwieszczeniu
 • praca zdalna a wypłata świadczeń w związku z używalnością sprzętu pracownika i ponoszonych kosztów eksploatacyjnych
 • praca zdalna a zasady bhp, wypadki przy pracy jak je rozpatrywać
 • czy nadal można będzie zatrudniać pracownika w charakterze telepracy
 • podobieństwa i różnice praca zdalna a telepraca
 • praca zdalna a ocena ryzyka zawodowego

5. Wdrożenie przepisów unijnych w zakresie ochrony prawnej sygnalistów:

 • podstawy ochrony sygnalistów w prawie UE: Dyrektywa nr 2019/1937
 • instytucja sygnalisty – w praktyce
 • ochrona sygnalistów od 17 grudnia 2021 roku
 • kto może być sygnalistą
 • sygnaliści – nowe obowiązki pracodawcy
 • trzy rodzaje zgłoszeń sygnalisty
 • czy pracodawca będzie mógł samodzielnie zapewnić wykonanie obowiązku  ochrony sygnalistów
 • obowiązki pracodawcy w przypadku wpłynięcia zgłoszenia od sygnalisty
 • rodzaje zgłoszeń, które może dokonać sygnalista
 • sprawy objęte pojęciem whistleblowing´u

Formularz zgłoszeniowy

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore.

  Wybierz termin szkolenia

  Dane do faktury

  Nabywca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość i Kod Pocztowy (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Odbiorca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość i Kod Pocztowy (wymagane)


  Oświadczam, że uczestnictwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


  Dane uczestników

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Kod rabatowy


  Dodatkowe informacje

  Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
  Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@centrumverte.pl.


  Zgody