Planowane zmiany w prawie pracy w 2023 roku – szkolenie online

W tym momencie nie realizujemy szkolenia z tego tematu, ale jeśli jesteś zainteresowany tym tematem pozostaw nam swój adres mailowy, a na pewno wyślemy Ci informację o nowym terminie.

  Program szkolenia

  1. Jakie nowe obowiązki dotyczące zwolnień od pracy wprowadziła ustawa o obowiązku obrony Ojczyzny?

  2. Jakie zmiany zostały wprowadzone w Polskim ładzie od 1 lipca 2022?

  • Zmiana progów podatkowych
  • Likwidacja ulgi dla klasy średniej
  • Zmiany w nowych zwolnieniach

  3. Planowane zmiany w związku z dostosowaniem przepisów do dyrektywy work-life balance:

  • Zmiany w urlopach rodzicielskich
  • Obowiązek wprowadzenia urlopu opiekuńczego
  • Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej
  • Elastyczna praca na wniosek
  • Urlop ojcowski
  • Ochrona trwałości stosunku pracy

  4. Zmiany w kodeksie pracy w związku z dyrektywą WLB:

  • Od czego będzie zależała długość umowy na okres próbny?
  • W jakich przypadkach umowa na okres próbny będzie mogła być zawarta od razu na 3 miesiące?
  • Kiedy będzie można wydłużyć czas trwania umowy na okres próbny?
  • Jakie nowe postanowienia trzeba będzie wprowadzać w treści umowy o pracę?
  • Czy będą przypadki, w których trzeba będzie podawać przyczynę rozwiązania umowy na okres próbny?
  • Jaki będzie tryb występowania o taką informację i jej udzielania
  • Na jakich zasadach pracownik będzie mógł wnioskować o zmianę warunków zatrudnienia?
  • Podawanie przyczyny w oświadczeniu o rozwiązaniu umowy o pracę
  • Na jakich zasadach umowa na czas określony zostanie zrównana z umową na czas nieokreślony?

  5. Nowe obowiązki informacyjne wobec pracowników:

   

  • Rozszerzenie obowiązku informacyjnego
  • W jaki sposób będziemy musieli przekazywać informacje o warunkach zatrudnienia
  • Czy będzie obowiązek uzupełnienia informacji dla zatrudnionych pracowników
  • Czy nie spełnienie tego wymogu będzie wykroczeniem

  6. Zasady stosowania pracy zdalnej na podstawie nowych znowelizowanych przepisów Kodeksu pracy:

  • Jakie będą rodzaje pracy zdalnej
  • W jaki sposób będzie praca zdalna wprowadzana
  • Kiedy pracodawca co do zasady będzie zobowiązany uwzględnić wniosek pracownika
  • Jakie będą wzajemne prawa i obowiązki w trakcie wykonywania pracy zdalnej
  • Jakie będą zasady zwrotu kosztów pracy zdalnej

  7. Nowe zasady kontroli obecności alkoholu i środków działających podobnie do alkoholu:

  • Którzy pracodawcy będą mogli wprowadzić prewencyjną kontrolę trzeźwości
  • Jak w zakładzie wprowadzić regulacje dotyczące takiej kontroli
  • Jakie pracodawca będzie miał obowiązki informacyjne
  • W jaki sposób będzie mogła być przeprowadzona kontrola prewencyjna
  • Na jakich zasadach będzie mogła być przeprowadzana kontrola trzeźwości lub obecności środków działających podobnie do alkoholu wobec pracowników nieobjętych kontrolą prewencyjną?