Podatek PIT za 2022r. oraz zmiany obowiązujące od 1 lipca 2022r. i 1 stycznia 2023r. Zmiany w formularzach PIT-2 oraz PIT-11 – szkolenie online

W tym momencie nie realizujemy szkolenia z tego tematu, ale jeśli jesteś zainteresowany tym tematem pozostaw nam swój adres mailowy, a na pewno wyślemy Ci informację o nowym terminie.

  Program szkolenia

  1. Stan prawny na dzień  1 lipca 2022 r.:

  • Jak kształtuje się skala podatkowa po zmianach?
  • Skala podatkowa z 17% na 12% jakie korzyści dla podatnika, a nowe obowiązki dla płatnika
  • Jak rozliczyć skalę podatkową na przełomie roku, czy stosujemy zasadę proporcjonalności?
  • Rozliczanie kwoty zmniejszającej podatek rezygnacja ze stosowania kosztów uzyskania przychodu
  • Odliczenie składek na związki zawodowe;
  • Odliczenie składki zdrowotnej przez przedsiębiorców
  • Czy można zrezygnować z podwyższonych KUP – od kiedy i z jakim skutkiem?
  • Likwidacja „ulgi dla klasy średniej”
  • Czy będzie można skorzystać z ulgi dla klasy średniej w rozliczeniu rocznym?
  • Wspólne rozliczanie dochodów w tym dla osób samotnie wychowujących dzieci
  • Pobór zaliczki na podatek dochodowy od 1 lipca 2022 r.
  • Wpływ zmiany przepisów z dnia 01 lipca 2022r. W stosunku do nie rozliczonej nadwyżki podatku dochodowego
  • Jaka jest rola płatnika, czy należy dokonywać korekt?
  • Dochód pracownika dla celów rozliczeń podatkowych
  • Czy będzie można się rozliczać na nowych i starych zasadach sprzed 01.07.2022r.?
  • Skutki wprowadzonych zmian a rozliczenie podatku za 2022 r.
  • Nowe zasady składania wniosków i oświadczeń płatnikowi;
  • Kwota zmniejszająca podatek u kilku płatników;
  • Niepobieranie zaliczki przez płatnika;
  • Formularz PIT-2 z nowymi elementami.
  • Podwyższenie wynagrodzenia płatników;
  • Przywrócenie rozliczania dla samotnych rodziców;
  • Podwyższenie limitu zarobków dzieci dla celów podatkowych;

  2. Zmiana formularzy PIT – 2 oraz PIT -11:

  A. zmiana wzoru PIT-2:

  • Kto będzie ponosił odpowiedzialność za złożenie błędnych informacji w PIT 2
  • Czy płatnik/pracodawca będzie upoważniony do sprawdzania podatnika/pracownika co do zasadności złożenia oświadczenia PIT-2?
  • Czy oświadczenie PIT-2 dotyczy przychodu tylko ze stosunku pracy?
  • Jak prawidłowo wskazać kwotę zmniejszającą zaliczkę na podatek przy kilku płatnikach? – zmiany od 01.01.2023

  B. zmiana wzoru PIT-11:

  • Jak wykazać wynagrodzenia wypłacone w 2022 r? Polski Ład 1.0. oraz Polski Ład 2.0.
  • Jak prawidłowo wskazać w formularzu podział przychodów uzyskiwanych przez seniorów przed i po osiągnięciu wieku emerytalnego?
  • Jak wskazać nowe pozycje w części E i G?
  • Jak przenumerować pozycje w formularzy oraz wprowadzić zmiany w treści wierszy i przypisów?
  • Jak dodać nowe przypisy do formularza?
  • Jak potrącać składki członkowskie na związki zawodowe?
  • Jak wyglądają zwolnienia podatkowe dla osób korzystających z dodatkowej preferencji ulgowej w ramach Polskiego Ładu 2.0? Warunki, przekroczenia limitów zwolnienia.

  3. Delegacje służbowe – rozliczenie kosztów żywienia w podróży:

  • Jak rozliczać podróże krajowe i zagraniczne?
  • Jak zmienia się wysokości diety w podróży  krajowej?
  • Używanie samochodu prywatnego do celów służbowych – jak rozliczyć?
  • Samochody służbowe wykorzystywane do celów prywatnych – jak rozliczyć?

  4. Korekta wynagrodzeń i świadczeń chorobowych:

  • Zwrot nienależnego nadpłaconego wynagrodzenia przez pracownika
  • Zgoda na potrącenie nadpłaconego wynagrodzenia
  • Zaniżenie zaliczki na podatek dochodowy z wypłaconego wynagrodzenia
  • Zwrot nadpłaconych składek ZUS lub ich niedopłata
  • Zwrot nadpłaconych składek ZUS pracownikowi i byłemu pracownikowi
  • Przeliczenie podstawy do chorobowego
  • Uznanie zdarzenia jako wypadek przy pracy