Podróże służbowe w 2022 roku – najważniejsze zmiany – szkolenie online

W tym momencie nie realizujemy szkolenia z tego tematu, ale jeśli jesteś zainteresowany tym tematem pozostaw nam swój adres mailowy, a na pewno wyślemy Ci informację o nowym terminie.

  Program szkolenia

  1. Definicja podróży służbowej:

  • Definicja  wyjazdu poza siedzibę/stałe miejsce wykonywania pracy:
  • Polecenie wyjazdu służbowego a polecenie służbowe.
  • Podróż służbowa a normalne  świadczenie pracy.
  • Podróże służbowe a delegowanie.
  • Podróże osób niebędących pracownikami.

  2. Czas i miejsce rozpoczęcia oraz zakończenia podróży służbowej:

  • Znaczenie czasu oraz miejsca rozpoczęcia oraz zakończenia podróży służbowej dla potrzeb naliczania diety
  • Co należy rozliczać w rozliczeniu kosztów podróży służbowej?
  • Należności zwracane w kwotach zryczałtowanych. Należności zwracane w oparciu o wydatki faktycznie poniesione.
  • Definicja diety. Diety w podróżach służbowych krajowych. Planowane zmiany.
  • Obowiązek pomniejszenia diety w przypadku zapewnienia całodziennego albo częściowego wyżywienia.
  • Zwrot kosztów poruszania się komunikacją miejscową. Definicja komunikacji miejscowej.
  • Jak rozliczyć taksówki?
  • Przejazd autostradami płatnymi.
  • Koszty związane z parkowaniem samochodu.
  • Znaczenie terminu rozliczenia delegacji.
  • Zasada ogólna oraz wyjątki od zasady ogólnej. Koszty używania samochodu firmowego. Koszty używania samochodu prywatnego pracownika. Koszty używania samochodu osoby niebędącej pracownikiem.