Praca zdalna po zmianach do Kodeksu Pracy a obowiązki pracodawcy – jak sporządzić niezbędną dokumentację, jakie oświadczenia odebrać od pracownika? – szkolenie online

W tym momencie nie realizujemy szkolenia z tego tematu, ale jeśli jesteś zainteresowany tym tematem pozostaw nam swój adres mailowy, a na pewno wyślemy Ci informację o nowym terminie.

  Program szkolenia

  1. W jaki sposób należy uregulować pracę zdalną?

  2. Kiedy pracodawca jest zobowiązany wprowadzić regulamin pracy zdalnej a kiedy porozumienie?

  3. Co powinien zawierać w swojej treści regulamin pracy zdalnej?

  4. Co zrobić z dotychczasowymi regulaminami pracy zdalnej, zarządzeniami wewnętrznymi w tym zakresie, regulaminami telepracy czy należy je aktualizować?

  5. Telepraca – czy nadal będzie można zatrudniać pracownika w formie telepracy?

  6. Rodzaje pracy zdalnej a obowiązki pracodawcy w tym zakresie.

  7. Czy pracodawca dopuszczający pracę zdalną musi się na nią zgodzić pracownikowi?

  8. Czy pracodawca może na tych samych stanowiskach pracy wyrazić zgodę na pracę zdalną tylko części pracowników – czy to dyskryminacja?

  9. Elastyczna organizacja pracy a praca zdalna – kogo dotyczy i czy wnioski pracowników są wiążące dla pracodawcy?

  10. Żądanie pracy zdalnej przez pracownicę w ciąży, pracowników opiekujących się dziećmi, pracownika opiekującego się niepełnosprawnym dzieckiem lub dorosłym członkiem gospodarstwa domowego – jak uzasadnić brak zgody pracodawcy?

  11. Praca zdalna a kontrola warunków pracy pod względem BHP.

  12. Czy pracodawca może kontrolować pracownika w domu?

  13. Koszty pracodawcy w związku z zleceniem pracy zdalnej.

  14. Jaki ekwiwalent jest należny pracownikowi przy pracy zdalnej?

  15. Jakie warunki bhp będzie musiał spełnić pracownik w miejscu świadczenia pracy zdalnej?

  16. Kiedy pracodawca może narzucić pracę zdalną?

  17. Czy pracownik może świadczyć pracę zdalną w miejscowości wypoczynkowej lub z zagranicy?

  18. Zawarcie umowy o pracę a praca zdalna, co należy wskazać w treści umowy o pracę zawartej z pracownikiem?

  19. Obowiązki pracodawcy z zakresu BHP przy wykonywaniu pracy zdalnej.

  20. Czy należy tworzyć ocenę ryzyka zawodowego przy pracy zdalnej i co powinna zawierać w szczególności?

  21. Praca zdalna a wypadki w pracy, w drodze do i z pracy – obowiązki pracodawcy.