Praktyczne naliczanie wynagrodzeń po zmianach w 2022 i 2023 roku. – szkolenie online

W tym momencie nie realizujemy szkolenia z tego tematu, ale jeśli jesteś zainteresowany tym tematem pozostaw nam swój adres mailowy, a na pewno wyślemy Ci informację o nowym terminie.

  Program szkolenia

   

   

  Szkolenie będzie odbywało się w formie warsztatów praktycznych z naliczania wynagrodzeń pracowniczych na listach płac z uwzględnieniem nowych przepisów!

  1. Skala podatkowa 2022/2023.

  2. PIT-2 – nowy wzór od 01.01.2023 r. z omówieniem:

  • zasady składania oświadczeń o stosowaniu pomniejszenia zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek (2023r.)
  • możliwość złożenia PIT-2 do więcej, jak jednego płatnika
  • skutki dla kwoty zmniejszającej zaliczkę PIT
  • rozszerzenie katalogu podatników mogących złożyć oświadczenie
  • termin i forma złożenia wniosków i oświadczeń wpływających na ustalenie wysokości zaliczki na podatek dochodowy

  3. Wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy:

  •  od 01.01.2022 r. – art. 41 ust 1c PDOF
  • od 01.01.2023 r. – art. 31c PDOF
  •  rozszerzony katalog podatników uprawnionych do złożenia wniosku
  • warunki zastosowania
  • brak poboru zaliczki PIT a obniżenie składki zdrowotnej

  4. Wpływ wniosków i oświadczeń dotyczących zaliczki PIT na mechanizm obniżenia składki zdrowotnej do kwoty hipotetycznej zaliczki PIT wyliczonej wg zasad liczenia na 31.12.2021 r. – warsztaty praktyczne.

  5. Wypłata świadczeń po ustaniu zatrudnienia a ważność oświadczeń podatnika.

  6. Odpowiedzialność pracodawcy z tytułu ustalenia zaliczki na podatek dochodowy w nieprawidłowej wysokości  wskutek błędu (fałszywego oświadczenia) pracownika.

  7. Przekroczenie progu podatkowe i progu tzw. 30-krotności a lista płac – warsztat praktyczny.

  8. Dwukrotne podwyższenie minimalnego wynagrodzenia w 2023 r.:

  • minimalne wynagrodzenie i stawka godzinowa
  • minimalna podstawa wymiaru świadczeń chorobowych
  • skutki podwyższenia minimalnego wynagrodzenia