Prawo pracy – planowane zmiany dla pracodawców w 2023 roku – szkolenie online

W tym momencie nie realizujemy szkolenia z tego tematu, ale jeśli jesteś zainteresowany tym tematem pozostaw nam swój adres mailowy, a na pewno wyślemy Ci informację o nowym terminie.

  Proponowane szkolenie jest kompleksowym zbiorem wszystkich rewolucyjnych zmian jakie czekają nas w 2023 roku w związku z nowelizacją Kodeksu Pracy.

  Celem przygotowanego szkolenia jest zapoznanie uczestników z planowanym wprowadzeniem Dyrektywy Work-Life-Balance, która zakłada zmiany w urlopach opiekuńczych, wprowadza urlop związany z tzw. ,,siłą wyższą” oraz mówi o nowych uprawnieniach pracowniczych związanych z elastyczną organizacją pracy.

  Na szkoleniu zostaną omówione także pozostałe kwestie, które zmienią się po nowelizacji Kodeksu Pracy w 2023 roku, tj. nowy wymiar umów na okres próbny, rozszerzenie obowiązku informacyjnego pracowników, czy zasady wprowadzonej już do Kodeksu Pracy pracy zdalnej.

   

  Program szkolenia

  1. Dyrektywa Work-life balance – planowane zmiany:

  • 9 tygodni urlopu dla ojców dziecka
  • urlop opiekuńczy
  • nowe pojęcie „siła wyższa”
  • elastyczna organizacja pracy – nowe uprawnienie pracownicze i nowa forma ochrony pracowników
  • wnioski o urlopy dla rodziców w wersji papierowej i elektronicznej

  2. Nowe zapisy w Kodeksie Pracy:

  • zmiany w zakresie pojęcia dyskryminacji
  • nowy wymiar umów na okres próbny,
  • obowiązek uzasadniania wypowiadania umów o pracę na czas określony,
  • zniesienie powszechności zakazu konkurencji
  • zmiany w treści umów o pracę,
  • rozszerzenie obowiązków informacyjnych wobec pracodawcy,
  • kolejne obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy za informowanie o warunkach pracy i płacy w art. 94 KP
  • projektowane karanie pracodawców za niewypełnianie nowych obowiązków – nowe kary w art. 281 KP,

  3. Planowane pozostałe zmiany:

  • nowe możliwości w obiegu dokumentacji – e-doręczenia
  • projektowane zmiany  zakresie kontrolowania trzeźwości pracowników oraz obecności w organizmie środków odurzających,
  • obowiązek ujawniania wysokości wynagrodzenia,
  • zmiany w odpowiedzalności za pracę „na czarno”
  • umowy zlecenia – rozszerzenie katalogu obowiązkowego objęcia składkami na ubezpieczenie społeczne

  4. Nowe obowiązki pracodawców  dot. „Sygnalistów”:

  • obowiązek dla pracodawców
  • obowiązki dla firm zatrudniających pow. 50 pracowników
  • zakres normowania w Dyrektywie 2019/1937 z 23.10.2019 r.
  • zakres ochrony sygnalistów
  • wymogi dotyczące regulaminu zgłoszeń wewnętrznych
  • ewentualne kary za nieprawidłowości

  5. Praca zdalna w Kodeksie Pracy:

  • unormowania dotyczące pracy zdalnej
  • zakres wykonywania pracy zdalnej,
  • rozliczanie pracownika z wykonania pracy zdalnej
  • tajemnice służbowe, publiczne
  • mienie powierzone
  • rozliczanie czasu pracy
  • kontrolowanie, nadzorowanie i sprawdzanie ewfektów pracy zdalnej,
  • Rodo, a praca zdalna