Pomoc społeczna – bieżące problemy rachunkowe – szkolenie online

W tym momencie nie realizujemy szkolenia z tego tematu, ale jeśli jesteś zainteresowany tym tematem pozostaw nam swój adres mailowy, a na pewno wyślemy Ci informację o nowym terminie.

  Program szkolenia

  1. Pomoc społeczna w świetle kolejnych tarczy antykryzysowych.

  2. Ustawa o pomocy społecznej – projekt nowelizacji z lutego 2021 r.:

  • zmiany dla pracowników socjalnych (dodatek do wynagrodzenia, dodatkowy urlop wypoczynkowy, ścieżka awansu zawodowego)
  • zmiany dotyczące wysokości zasiłku okresowego w przypadku osób samotnie gospodarujących
  • kary za prowadzenie nielegalnej placówki

  3. Program „Wspieraj seniora”.

  4. Karta Dużej Rodziny.

  • komu należy się KDR (skład rodziny)
  • wysokość opłat
  • ewidencja księgowa

  5. Świadczenie wychowawcze 500+:

  • świadczenie wychowawczego dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych
  • księgowanie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń

  6. Fundusz alimentacyjny:

  • ewidencja należności od dłużników alimentacyjnych
  • przeksięgowania dochodów i przychodów finansowych związanych z funduszem alimentacyjnym
  • przebieg operacji gospodarczych związanych z rozwiązaniem odpisu aktualizującego należności
  • ewidencja zwrotu nienależnie pobranego świadczenia w tym samym roku budżetowym
  • ewidencja zwrotu nienależnie pobranego świadczenia w kolejnym roku budżetowym
  • umorzenie należności z funduszu alimentacyjnego
  • klasyfikacja budżetowa operacji gospodarczych związanych z obsługą funduszu alimentacyjnego
  • operacje gospodarcze związane z obsługą funduszu alimentacyjnego w sprawozdawczości budżetowej

  7. Pomoc społeczna w dobie COVID-19 (ewidencja księgowa, klasyfikacja budżetowa):

  • dopłaty do dodatku mieszkaniowego
  • badania na COVID-19
  • dowóz osób niepełnosprawnych na szczepienie przeciwko COVID-19
  • zakup środków higienicznych

  8. Sprawozdawczość za I kwartał:

  • Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
  • Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
  • Rb-N kwartalne sprawozdanie statystyczne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych – sporządzane według nowych zasad