Standardy zatrudnienia specjalistów w placówkach oświatowych od 1 września 2022r. w odniesieniu do aneksu do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2022/23 – szkolenie online

W tym momencie nie realizujemy szkolenia z tego tematu, ale jeśli jesteś zainteresowany tym tematem pozostaw nam swój adres mailowy, a na pewno wyślemy Ci informację o nowym terminie.

  Program szkolenia

  1. Omówienie obowiązujących od 1 września 2022r. standardów zatrudnienia specjalistów wprowadzonych USTAWĄ z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw:

  • typy placówek, w których obowiązują standardy zatrudnienia specjalistów;
  • pensum specjalistów (w tym pedagoga specjalnego);
  • czy nauczyciel współorganizujący proces dydaktyczny zaliczany jest do specjalistów?

  2. Omówienie  standardów zatrudnienia specjalistów obowiązujących:

  • od 1 września 2022r.
  • do 31 sierpnia 2024r.

  3. W jaki sposób liczyć godziny pracy specjalistów uwzględnionych w arkuszach organizacyjnych na rok szkolny 2022/23:

  • analiza kwalifikacji nauczycieli pracujących w danej placówce,
  • analiza przydziałów zajęć i ich typów,
  • diagnoza liczby uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi oraz charakteru ich dysfunkcji i liczby przydzielonych w arkuszu godzin,
  • diagnoza liczby godzin pracy specjalistów uwzględnionych w arkuszach organizacyjnych na rok szkolny 2022/23.

  4. Standardy pracy specjalistów:

  • w zespołach szkół
  • w szkołach z filiami
  • w szkołach z oddziałami przedszkolnymi

  5. Obliczanie liczby godzin psychologów i pedagogów specjalnych w odniesieniu do ogólnej liczby godzin specjalistów.

  6. Zadania pedagoga  specjalnego.

  7. Zadania specjalistów a udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom.

  8. Czy i kiedy ewentualnie można zmniejszyć liczbę godzin specjalistów określoną w arkuszach organizacyjnych na rok szkolny 2022/23?

  9. Zmiany w sposobie organizacji wsparcia uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi – omówienie organizacji zajęć specjalistycznych wprowadzonych ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 8 lutego 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:

  • standardy pracy specjalistów a zajęcia specjalistyczne.

  10. Przygotowanie przez organy prowadzące uchwały dotyczącej pensum pedagoga specjalnego:

  • wydanie nowej uchwały,
  • nowelizacja dotychczasowej uchwały,
  • czy konieczne są konsultacje ze związkami zawodowymi?

  11. Finansowanie standardów zatrudnienia specjalistów.