Rachunkowość jednostek oświatowych 2023r. z uwzględnieniem zmian w sprawozdawczości budżetowej 2023. Nowe terminy i formy składnia sprawozdań budżetowych – szkolenie online

Terminy szkolenia:

 • 23.02.2023r. godz. 10.00.

Cena szkolenia:

399 zł / os. + VAT

Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

Poniższe szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z nowymi terminami i formami składania sprawozdań budżetowych w 2023 roku przez jednostki oświatowe z uwzględnieniem zmian w sprawozdawczości budżetowej w 2023 roku.

Prowadząca szkolenie omówi zagadnienia dotyczące VAT-u w jednostkach oświatowych, opłat za posiłki, wynajmu i udostępniania pomieszczeń szkolnych, a także Wydzielonego Rachunku Dochodów.

Poruszy też kwestie terminów i form składania sprawozdań budżetowych w świetle rozporządzenia z 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz nowelizacji rozporządzenia ze stycznia 2023 roku. Omówione zostaną także najczęściej występujące problemy w zakresie paragrafów dochodów i wydatków oraz inwentaryzacji w jednostkach oświatowych.

 

Program szkolenia

1. VAT w oświaciew świetle interpretacji Ministerstwa Finansów z 16 czerwca 2020 r.

2.Opłaty za posiłki (zasady odpłatności dla uczniów oraz pracowników pedagogicznych niepedagogicznych w przedszkolu i szkole, ewidencja księgowa opłat za posiłki (opłata za posiłek jako dochód oraz jako wpływ na WRD, Ewidencja księgowa należności niezapłaconych w terminie, ewidencja odsetek, jak naliczyć odsetki w szkole i przedszkolu).

3.Wynajem i udostępnianie pomieszczeń szkolnych(opodatkowanie w zakresie VAT, opodatkowanie pomieszczeń sportowych oraz innych niż sportowe, przykłady rozliczania świadczenia usług wynajmu i udostępniania pomieszczeń szkolnych).

4.Wydzielony Rachunek Dochodów (co powinna zawiera uchwała o utworzeniu WRD przeznaczenie środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów, ewidencja księgowa środków na wydzielonym rachunku dochodów własnych, jak sporządzić sprawozdanie Rb-34S).

5.Sprawozdawczość budżetowa w oświacie – terminy i formy składania sprawozdań budżetowych w świetle rozporządzenia z 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz nowelizacji rozporządzenia ze stycznia 2023 r.; w jaki sposób wykazywać wpłaty od rodziców za posiłki oraz opiekę nad dzieckiem z terminem płatności w kolejnym miesiącu;

6. Klasyfikacja budżetowa – najczęściej występujące nieprawidłowości w świetle kontroli RIO:

 • najczęściej występujące problemy w zakresie paragrafów dochodów i wydatków (§ 069 „Wpływy z różnych opłat”, § 083 „Wpływy z usług”, § 097 „Wpływy z rożnych dochodów”)
 • najczęściej występujące problemy w zakresie paragrafów wydatków (wynagrodzenia oraz inne wydatki wynikające ze stosunku pracy, materiały i wyposażenie, zakup pomocy dydaktycznych, wydatki na wyjazdy służbowe, jak ujmować koszty szkoleń i konferencji, paragrafy inwestycyjne – ulepszenie środków trwałych, kwota graniczna 10 000 zł)

7. Środki trwałe w jednostkach oświatowych(dokumenty księgowe dotyczące środków trwałych, ustalenie wartości środka trwałego, aktualizacja wartości środka trwałego, zaprzestanie ujmowania środka trwałego w księgach – sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, likwidacja, stwierdzenie niedoboru).

8. Inwentaryzacja w jednostkach oświatowych (w jakim celu przeprowadza się inwentaryzację, zakres odpowiedzialności – kto i za co odpowiada, częstotliwość i terminy przeprowadzenia inwentaryzacji, spis z natury jako podstawa metoda inwentaryzacji, potwierdzenie sald, weryfikacja sald, jak przeprowadzić inwentaryzację w dobie pandemii COVID-19, odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie inwentaryzacji).

Formularz zgłoszeniowy

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore.

  Wybierz termin szkolenia

  Dane do faktury

  Nabywca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość i Kod Pocztowy (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Odbiorca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość i Kod Pocztowy (wymagane)


  Oświadczam, że uczestnictwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


  Dane uczestników

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Kod rabatowy


  Dodatkowe informacje

  Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
  Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@centrumverte.pl.


  Zgody