Równoważny czas pracy w praktyce – planowanie i rozliczanie – szkolenie online

W tym momencie nie realizujemy szkolenia z tego tematu, ale jeśli jesteś zainteresowany tym tematem pozostaw nam swój adres mailowy, a na pewno wyślemy Ci informację o nowym terminie.

  Równoważny system czasu pracy pozwala na planowanie pracy w wymiarach dziennych dłuższych niż 8 godzin, co wiąże się z „oddawaniem” nadpracowanego czasu poprzez planowanie większej liczby dni wolnych lub krótszych dni pracy. Specyfika tego systemu może budzić pewne problemy oraz wątpliwości podczas planowania harmonogramu czasu pracy oraz jego rozliczania.

  Przygotowaliśmy dla Państwa szkolenie online, na którym omówione zostaną zasady równoważnego czasu pracy, tworzenia regulaminu z uwzględnieniem regulacji równoważnego czasu pracy, ustalania harmonogramu wprowadzenia równoważnego systemu czasu pracy oraz prawidłowego rozliczania nadgodzin przy równoważnym czasie pracy.

  Praktyczne przykłady planowania i rozliczania równoważnego czasu pracy, które opracowała dla Państwa Pani Kalina Kaczmarek, pozwolą Państwu na poszerzenie swojej wiedzy i kompetencji.

   

  Program szkolenia

  1. Równoważny system czasu pracy – analiza, praktyczny komentarz

  2. Jak wprowadzić w zakładzie pracy równoważny system czasu pracy – jakie dokumenty

  • Jakie zapisy w regulaminie powinny regulować równoważny czas pracy
  • Jakie możliwości daje pracodawcy zastosowanie równoważnego systemu czasu pracy

  3. Czy pracodawca może jednostronnie wprowadzić równoważny system czasu pracy

  • Jak ustalić harmonogram pracy w równoważnym systemie czasu pracy
  • Czy przy pracy w równoważnym czasie pracy muszą być harmonogramy, grafiki – czy są odstępstwa
  • Jak zaplanować czas pracy pracownika zatrudnionego w równoważnym systemie czasu pracy
  • Czy osoba zatrudniona w niepełnym wymiarze czasu pracy może być zatrudniona w równoważnym czasie pracy
  • Czy pracodawca może w równoważnym systemie czasu pracy w kilku dniach wydłużyć pracę
  • Czy w równoważnym systemie czasu pracy można ustalić pracę przez 7 dni w tygodniu
  • Czy w równoważnym systemie czasu pracy można planować pracę w soboty w wymiarze przekraczającym 8 godzin
  • Jakie kroki powinien podjąć pracodawca w celu przedłużenia okresu rozliczeniowego w równoważnym systemie czasu pracy
  • Jaki najdłuższy okres rozliczeniowy może wprowadzić pracodawca przy równoważnym czasie pracy
  • Jaką przerwę można wprowadzić w równoważnym systemie czasu pracy

  4. Jak prawidłowo należy rozliczyć równoważny czas pracy – aby nie popełnić błędu

  • Kiedy powstanie praca w godzinach nadliczbowych w równoważnym systemie czasu pracy
  • Czy dla polecenia pracownikowi pracy w sobotę istnieje konieczność wprowadzenia równoważnego systemu czasu pracy
  • Czy w równoważnym systemie czasu pracy można planować różne godziny rozpoczęcia pracy
  • Czy równoważny system czasu pracy wyłącza stosowanie przepisów dotyczących doby pracowniczej
  • Czy ruchomą organizację czasu pracy można stosować w ramach równoważnego systemu czasu pracy
  • Czy w równoważnym czasie pracy musi być zachowany pięciodniowy tydzień pracy
  • Czy pracownik zatrudniony w równoważnym systemie czasu pracy może pracować cztery niedziele w miesiącu

  5. Jak prawidłowo rozliczyć nadgodziny przy równoważnym czasie pracy

  • W jaki sposób zrekompensować pracę w niedzielę oraz w święto w równoważnym czasie pracy
  • Czy pracownikowi zatrudnionemu w równoważnym systemie czasu pracy przysługuje dodatek za nadgodziny
  • Czu 12-godzinna praca w dniu w którym pracownik miał zaplanowaną pracę na 4 godziny powoduje przekroczenie zarówno norm średniotygodniowych, jak też dobowych