Poprawne rozwiązanie umowy o pracę – szkolenie online

W tym momencie nie realizujemy szkolenia z tego tematu, ale jeśli jesteś zainteresowany tym tematem pozostaw nam swój adres mailowy, a na pewno wyślemy Ci informację o nowym terminie.

  Program szkolenia

  • Jak prawidłowo sformułować pismo rozwiązujące umowę o pracę, zwłaszcza w przypadku zwolnienia wysłanego pocztą tradycyjną?
  • Tryby wypowiedzenia umowy o pracę
  • Wymogi formalne wypowiedzenia umowy o pracę
  • Jak prawidłowo zwolnić z obowiązku świadczenia pracy oraz udzielić urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia?
  • Jak należy prawidłowo naliczyć wynagrodzenie za czas zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia
  • Jak prawidłowo ustalić długość okresu wypowiedzenia?
  • W jakich przypadkach okres wypowiedzenia może zostać wydłużony lub skrócony?
  • Jak prawidłowo ustalić upływ połowy biegu okresu wypowiedzenia na potrzeby art. 42 § 1-3 KP?
  • Kiedy nie można wypowiedzieć pracownikowi umowy o pracę
  • Czy pracownik może rozwiązać umowę o pracę będąc na zwolnieniu lekarskim czy urlopie wypoczynkowym
  • Czy można wypowiedzieć umowę o pracę pracownikowi, który w trakcie L-4 chodzi do pracy?
  • Czy można wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę w dniu wolnym od pracy, poza jego godzinami pracy lub w godzinach nocnych?
  • Czy pomyłka pracodawcy w dacie zawarcia umowy o pracę przywołanej w wypowiedzeniu może stanowić podstawę do jego uchylenia?
  • Jakie są konsekwencje rozwiązania umowy o pracę bez zachowania formy pisemnej (SMS, fax, mail) przez pracownika i pracodawcę? Czy tego typu czynność prawna jest prawnie skuteczna?
  • W którym momencie ustaje stosunek pracy, gdy druga strona (pracodawca lub pracownik) nie przyjmuje oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę i zostaje ono wysłane do niej pocztą tradycyjną?
  • Czy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym (art. 52 KP) wskazując datę przyszłą?
  • Czy w momęcie rozwiązania stosunku pracy w trybie art. 52 i 53 kp wysyłamy pismo i świadectwo pracy?
  • Jak prawidłowo wskazać daty w świadectwie pracy przy rozwiązaniu stosunku pracy w trybie 52 i 53 kp
  • Jaki jest termin wymaganej wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?
  • Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron .
  • Wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę.
  • Wysłanie wypowiedzenia pocztą – kiedy następuj skuteczne doręczenie.
  • Jakie przyczyny wypowiedzenia podać by nie narazić się na przywrócenie pracownika do pracy przez sąd.
  • Co może stanowić podstawę dyscyplinarnego zwolnienia pracownika z pracy.