Sprawozdawczość budżetowa w 2023 roku – zmiany w rozporządzeniu o sprawozdawczości budżetowej oraz bieżące problemy – szkolenie online

 • Gorący temat

Terminy szkolenia:

 • 27.02.2023r. godz. 11.00.
 • 17.03.2023r. godz. 10.00.

Cena szkolenia:

399 zł / os. + VAT

Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

Celem przygotowanego przez nas szkolenia jest zapoznanie Państwa ze zmianami rozporządzenia o sprawozdawczości budżetowej. Przedstawienie rodzajów, form oraz sposobów sporządzania sprawozdań jednostek budżetowych po zmianach oraz przykładów nieprawidłowości występujących w poszczególnych sprawozdaniach. Na szkoleniu omówione zostaną także poszczególne wzory sprawozdań budżetowych oraz odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych za błędy w sprawozdaniach.

Pani Magdalena Grotkiewicz, która jest prowadzącą szkolenie, szczegółowo omówi zmiany w rozporządzeniu Ministra Finansów z 11 stycznia 2022 roku w stosunku do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

Program szkolenia

1. Zmiany w rozporządzeniu o sprawozdawczości budżetowej 2023r. – nowe sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich ze środków pochodzących z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, zwiększenie częstotliwości z kwartalnej na miesięczną sporządzania sprawozdań Rb-40 i Rb-33, rozszerzenie zakresu prezentowanych w sprawozdaniu rb-40 danych dotyczących otrzymywanych lub przekazywanych środków na zadania bieżące lub zlecone, wprowadzenie nowego sposobu prezentacji zatrudniania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego, dostosowanie przepisów dotyczących sprawozdawczości jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wykazywania danych w sprawozdaniu rb-27S oraz Rb-NDS

2. Sprawozdawczość budżetowa zagadnienia wstępne – dlaczego tak ważne jest prawidłowe sporządzanie sprawozdań budżetowych, jak prawidłowo sporządzać podstawowe sprawozdania, kto ma obowiązek sporządzać sprawozdania budżetowe, jak i kiedy należy sporządzić korektę, w jakim terminie i komu przesłać sprawozdanie.

3. Sprawozdania budżetowe według nowych zasad ustalonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

4. Które sprawozdania sporządzane za IV kwartały roku 2022 należy składać już według nowych zasad w formie elektronicznej?

5. Co się zmieniło w rozporządzeniu Ministra Finansów z 11 stycznia 2022 r. w stosunku do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej?

6. Sprawozdanie Rb-27Sz wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego (nowa definicja dochodów wykonanych) – nowy wzór sprawozdania ora zmiany zasad jego sporządzania.

7. Sprawozdanie Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu – nowy wzór sprawozdania ora zmiany zasad jego sporządzania.

8. Sprawozdanie Rb-34z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 11a ustawy o finansach publicznych –nowe sprawozdanie.

9. Sprawozdanie Rb-30S z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych – nowy wzór formularza i zmiana zasad sporządzania.

10. SMUP w sprawozdawczości budżetowej.

11. Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych – zaniżenie zaległych należności podatkowych w sprawozdaniu Rb-27S, jakie dane wykazywać w sprawozdani Rb-27S w kolumnie „zaległości netto”, czy koszty upomnień wykazywać w sprawozdaniu Rb-27S i ewentualnie na jakiej podstawie, odsetki za zwłokę od należności podatkowych wykazanych w kolumnie „zaległości netto”, co wykazywać w kolumnie „należności”.

12. Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych… – jak wykazać zaangażowanie środków w sprawozdaniu Rb-28S, jak wykazać w sprawozdaniu kwartalnym Rb-28S nadpłaconą fakturę za wyżywienie, ak prawidłowo ująć w sprawozdaniu Rb-28S opłatę za pobór wód płatną raz na kwartał?

13. Sprawozdanie Rb-34S z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych – podmioty sparzające sprawozdanie, zasady sporządzania sprawozdania, w której pozycji sprawozdania ująć m.in.: darowizny, odsetki bankowe za prowadzenie WRD, dochody z tytułu najmu, opłaty za posiłki.

Formularz zgłoszeniowy

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore.

  Wybierz termin szkolenia

  Dane do faktury

  Nabywca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość i Kod Pocztowy (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Odbiorca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość i Kod Pocztowy (wymagane)


  Oświadczam, że uczestnictwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


  Dane uczestników

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Kod rabatowy


  Dodatkowe informacje

  Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
  Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@centrumverte.pl.


  Zgody