Środki trwałe w księgach rachunkowych jednostek budżetowych – szkolenie online

Terminy szkolenia:

 • 22.03.2023r. godz. 10.00.

Cena szkolenia:

399 zł / os. + VAT

Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

Na szkoleniu online dotyczącym środków trwałych w księgach rachunkowych jednostek budżetowych, wykładowca omówi zagadnienia związane z podobieństwami i różnicami środków trwałych w ujęciu bilansowym, podatkowym oraz ustawy o finansach publicznych.

Zostanie przedstawione tworzenie obiektów inwentarzowych, numerów inwentarzowych i nieoznakowanych środków trwałych oraz ustalanie i aktualizacja wartości środka trwałego. Uczestnicy szkolenia zapoznają się także z wzorami dokumentów księgowych dotyczących środków trwałych.

Szkolenie online dotyczące środków trwałych to doskonałe utrwalenie wiedzy dotychczasowej z zakresu amortyzacji środków trwałych i likwidacji środków trwałych z uwzględnieniem najczęściej popełnianych błędów w tym zakresie.

 

Program szkolenia

1. Definicja środków trwałych – podobieństwa i różnice w ujęciu bilansowym, podatkowych oraz ustawy o finansach publicznych.

2. Klasyfikowanie środków trwałych zgodnie z KRS nr 11 „Środki trwałe”.

3. Obiekt inwentarzowy (tworzenie obiektów inwentarzowych, numery inwentarzowe, nieoznakowane środki trwałe).

4. Dokumenty księgowe dotyczące środków trwałych (OT, PT, MT, LT – wzory dokumentów).

5. Ustalenie wartości środka trwałego (wartość początkowa – cena nabycia, koszt wytworzenia; wartość początkowa ujawnionych środków trwałych).

6. Aktualizacja wartości środków trwałych (przebudowa, modernizacja, rozbudowa).

7. Amortyzacja środków trwałych (metody amortyzacji, stawki, zbiorcze i jednorazowe odpisy po zwiększeniu limitu do 10 000 zł wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo, amortyzacja gruntów oddanych w trwały zarząd).

8. Zaprzestanie ujmowania środka trwałego (sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, likwidacja, stwierdzenie niedoboru).

9. Likwidacja środków trwałych.

10. Zaniechane inwestycje.

11. Ewidencja księgowa środków trwałych (konto 080 „Środki trwałe w budowie (inwestycje), konto 011 „Środki trwałe”, konto 013 „Pozostałe środki trwałe”).

12. Klasyfikacja budżetowa środków trwałych (§ 605 oraz § 606 w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów, § 421  – w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów).

13. Grunty (problem gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste, zakup gruntów na raty).

14. Obowiązki inwentaryzacyjne w zakresie środków trwałych (metody inwentaryzacji właściwe dla różnych rodzajów środków trwałych, wycena ujawnionych w drodze inwentaryzacji środków trwałych).

15. Środki trwałe w sprawozdaniu finansowych w tym w informacji dodatkowej.

16. Zasady gospodarowania składnikami majątku ruchomego.

17. Zasady gospodarowania nieruchomościami jednostki samorządu terytorialnego.

18. Zagadnienia dodatkowe:

 • czy korekta VAT naliczonego ustalonego na podstawie prewspółczynnika wpływa na wartość początkową środków trwałych
 • klasyfikacja wydatków budżetowych do wydatków bieżących lub majątkowych
 • księgowanie przekazania środka trwałego przez gminę podległej jednostce

Formularz zgłoszeniowy

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore.

  Wybierz termin szkolenia

  Dane do faktury

  Nabywca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość i Kod Pocztowy (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Odbiorca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość i Kod Pocztowy (wymagane)


  Oświadczam, że uczestnictwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


  Dane uczestników

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Kod rabatowy


  Dodatkowe informacje

  Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
  Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@centrumverte.pl.


  Zgody