Jak przygotować gminy do obowiązkowego systemu KSeF. Warsztaty z wystawiania e-faktur na przykładach w aplikacji KSeF – szkolenie online

W tym momencie nie realizujemy szkolenia z tego tematu, ale jeśli jesteś zainteresowany tym tematem pozostaw nam swój adres mailowy, a na pewno wyślemy Ci informację o nowym terminie.

  Program szkolenia

  Uwaga!

  Od roku 2024 wszystkie gminy będą zobowiązane do stosowania KSeF oraz wystawiania faktur ustrukturyzowanych (e-faktury).

  1. Wejście w życie przepisów o fakturach ustrukturyzowanych (e-faktury):

  • wystawianie e-faktur w sposób dobrowolny
  • zgoda nabywcy na wystawianie faktur ustrukturyzowanych,
  • możliwość wystawiania faktur bez zgody nabywcy,
  • wprowadzenie obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych,

  2. Krajowy System e-Faktur:

  • zasady działania KSeF,
  • dostęp do faktur w systemie KSeF,
  • termin archiwizacji faktur w systemie KSeF.

  3. Podstawowe zasady wystawiania faktur ustrukturyzowanych z uwzględnieniem specyfiki jednostek samorządu terytorialnego:

  • data wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej,
  • korekta faktury ustrukturyzowanej,
  • rozliczenia korekty faktury ustrukturyzowanej przez sprzedawcę i nabywcę – ułatwienia,
  • zakres faktur objętych KSeF,
  • dostosowanie systemu finansowo-księgowego do zasad wystawiania faktur ustrukturyzowanych.

  4. Rodzaje faktur wystawianych w KSeF przez jednostki samorządu terytorialnego:

  • faktury zaliczkowe,
  • faktury korygujące,
  • noty korygujące,
  • faktury VAT marża,
  • faktury uproszczone,
  • faktury do paragonów,
  • paragony jako faktury uproszczone,

  5. Dane, która powinna zawierać faktura ustrukturyzowana (wzór e-faktury):

  • data sprzedaży,
  • data wystawienia
  • numeracja faktur a KSeF,
  • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku
  • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi
  • numer identyfikacji VAT czy to zawsze numer NIP
  • miara i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług
  • cena jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto)
  • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
  • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto)
  • stawka podatku
  • suma wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku
  • kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku
  • sprzedaż zwolniona na fakturze – obowiązek wskazania podstawy prawnej na fakturze
  • wyrazy „metoda kasowa” na fakturze
  • faktura w przypadku cen urzędowych
  • faktury walutowe.

  6. Faktura zaliczkowa:

  • kiedy wystawiamy fakturę zaliczkową
  • dane jakie powinna zawierać faktura zaliczkowa
  • kiedy faktura końcowa – czy zawsze i problem „zerowej” faktury końcowej
  • faktura proforma a faktura zaliczkowa.

  7. Terminy wystawienia e-faktur:

  • zasada ogólna,
  • termin wstawienia faktur zaliczkowych,
  • termin na faktury dotyczące: książek, czasopism, robót budowlanych,
  • termin wystawienia faktury na najmu (dzierżawy, leasing) i media,

  8. Dokumenty korygujące w systemie KSeF:

  • faktura korygująca: przypadki kiedy wystawiamy (rabaty, zwroty towarów i zaliczek, pomyłki, podwyższenie ceny), dane jakie zawiera
  • nota korygująca: przypadki kiedy wystawiamy, dane jakie zawiera
  • problem anulowania faktury

  9. Zachęty dla podatników w tym nowe terminy zwrotu VAT.

  10. Korzyści i wady e-faktury.

  11. Pozostałe zagadnienia.