System Monitorowania Usług Publicznych (SMUP) – jak wybrać odpowiednie rozdziały od stycznia 2022 r – szkolenie online

W tym momencie nie realizujemy szkolenia z tego tematu, ale jeśli jesteś zainteresowany tym tematem pozostaw nam swój adres mailowy, a na pewno wyślemy Ci informację o nowym terminie.

  Program szkolenia

  1. Co to jest SMUP i w jakim celu będzie stosowany?

  2. Zmiany w rozporządzeniu o klasyfikacji budżetowej w zakresie SMUP:

  • rozdziały usługowe
  • rozdziały podmiotowe

  3. Co oznacza pojęcie „wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy”?

  4. Czy w rozdziale podmiotowym umieszcza się także wydatki majątkowe związane ze stanowiskami pracy?

  5. Gdzie znaleźć listę rozdziałów usługowych?

  6. W których rozdziałach klasyfikować wydatki, które dotychczas były klasyfikowane w rozdziałach urzędów (m.in. usługi bankowe, usługi prawnicze, usługi pocztowe, koszty utrzymania samochodów służbowych).

  7. Czy SMUP dotyczy także oświaty?

  8. Jak dokonać podziału wydatków w powiatowym zarządzie dróg?

  9. Jak wyodrębnić rozdziały usługowe w samorządowym zakładzie budżetowym?

  10. W jakich przypadkach należy zastosować rozdziały z końcówką 95?