Szczegółowe informacje o warunkach zatrudnienia w 2023 – nowy obowiązek pracodawców. Zmiany przepisów dotyczące nowych zasad informowania pracowników – szkolenie online

 • Gorący temat

Terminy szkolenia:

 • 22.02.2023r., godz. 10.00.
 • 02.03.2023r., godz. 10.00.
 • 07.03.2023r., godz. 10.00.
 • 08.03.2023r., godz. 10.00.
 • 27.03.2023r., godz. 10.00.

Cena szkolenia:

399 zł / os. + VAT

Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

W związku z planowaną nowelizacją Kodeksu Pracy w 2023 roku, rozszerzona zostanie obowiązkowa informacja o warunkach zatrudnienia, którą pracodawca jest zobowiązany przekazać każdemu nowozatrudnionemu pracownikowi.

W związku z tym przygotowaliśmy dla Państwa szkolenie online, które poszerzy Państwa wiedzę z zakresu obowiązkowej informacji związanej z zatrudnianiem pracowników po zmianach. Celem szkolenia jest zapoznanie Państwa z nowymi obowiązkami pracodawcy oraz konsekwencjami w momencie nieprzekazania pracownikom informacji o warunkach zatrudnienia.

Prowadząca szkolenie Pani Adriana Głuchowska w praktyczny sposób przedstawi przykładową dokumentację o warunkach zatrudnienia w zakładzie, w którym funkcjonuje regulamin pracy, oraz wyszczególni zmiany takie jak: zasady zatrudniania na okres próbny oraz na czas określony, treść informacji o warunkach zatrudnienia, terminy na przekazanie informacji pracownikom, sposób i formę przekazania informacji pracownikom.

 

Program szkolenia

1. Zmiany przepisów dotyczące zakresu obowiązkowej informacji związanej z zatrudnieniem nowych pracowników, a dotyczące:

 • treść informacji o warunkach zatrudnienia
 • termin na przekazanie informacji pracownikom
 • sposób i forma przekazywania pracownikowi informacji
 • obowiązujący pracownika dobowy i tygodniowy wymiar czasu pracy
 • przysługujące pracownikowi przerwy w pracy
 • przysługujący pracownikowi dobowy i tygodniowy odpoczynek
 • zasady dotyczące przerw w godzinach nadliczbowych i rekompensata
 • zasady przechodzenia ze zmiany na zmianę – w przypadku pracy zmianowej
 • zasady dotyczące przemieszczania się między miejscami wykonywania pracy – w przypadku kilku miejsc wykonywania pracy
 • składniki wynagrodzenia inne niż określone w umowie o pracę oraz świadczenia pieniężne lub rzeczowe
 • wymiar przysługującego pracownikowi płatnego urlopu, w szczególności wypoczynkowego oraz procedur jego przyznawania i ustalania
 • obowiązująca procedura rozwiązywania stosunku pracy – w tym wymogi formalne, długość okresów wypowiedzenia oraz termin odwołania się do sądu pracy
 • prawo pracownika do szkoleń – ogólne zasady polityki szkoleniowej pracodawcy
 • układ zbiorowy pracy lub inne porozumienie zbiorowe, którym pracodawca jest objęty
 • obowiązek poinformowania pracowników o nazwie instytucji, do której wpływają składki na ubezpieczenia społeczne
 • obowiązek informowania o każdorazowej zmianie adresu siedziby pracodawcy.

2. Obowiązki pracodawcy, w przypadku umów o pracę trwających w dniu wejścia w życie nowych przepisów:

 • uzupełnienie (zaktualizowanie) stosowanych przez pracodawcę informacji
 • termin na uzupełnienie informacji o warunkach zatrudnienia.

3. Jak będzie wyglądała informacja o warunkach zatrudnienia dla pracownika delegowanego?

4. Rozszerzenie informacji o warunkach zatrudnienia w przypadku pracy zdalnej:

 • o określenie jednostki organizacyjnej pracodawcy, w której strukturze znajduje się stanowisko pracy pracownika wykonującego pracę zdalną
 • wskazanie osoby lub organu odpowiedzialnych za współpracę z pracownikiem wykonującym pracę zdalną oraz upoważnionych do przeprowadzenia kontroli w miejscu  wykonywania pracy zdalnej.

5. Skutki dla pracodawcy nieprzekazania pracownikom informacji o warunkach zatrudnienia – sankcje za nieudzielenie prawidłowych informacji.

6. Przedstawienie i omówienie przykładowej nowej informacji o warunkach zatrudnienia w zakładzie, w którym funkcjonuje regulamin pracy.

7. Zmiany związane z zatrudnianiem pracowników:

 • nowe zasady zatrudniania na okres próbny
 • nowe zasady zatrudniania na czas określony
 • możliwość jednoczesnego zatrudniania na podstawie wielu umów o pracę
 • nowa treść umowy o pracę – jakie nowe elementy się pojawią?
 • jakie zmiany powinny pojawić się w treści świadectwa pracy?
 • zatrudnianie w niepełnym wymiarze- nowe zasady
 • szkolenia a czas pracy – nowe zasady
 • wnioski pracownika o zmianę warunków pracy i płacy – kiedy pracownik będzie mógł wystąpić z wnioskiem?
 • zapewnienie prawa pracownika do równoległego zatrudnienia oraz prawo do złożenia wniosku o bezpieczne warunki pracy
 • zapewnienie prawa pracownika do nieodpłatnego szkolenia niezbędnego do wykonywania określonego rodzaju pracy lub do wykonywania pracy na określonym stanowisku
 • w jakich przypadkach będzie niezbędna przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę?
 • czy każde wypowiedzenie będzie trzeba konsultować ze związkiem zawodowym?
 • możliwość zaskarżenia powodów zwolnienia pracownika do sądu
 • w jaki sposób pracodawca będzie musiał informować o polityce awansowania pracowników?
 • jakie zmiany zostaną wprowadzone w przepisach dotyczących dyskryminacji?
 • jakie wnioski i dokumenty będą mogły być składane elektronicznie?

8. Konsultacje, pytania i  dyskusja.

Formularz zgłoszeniowy

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore.

  Wybierz termin szkolenia

  Dane do faktury

  Nabywca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość i Kod Pocztowy (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Odbiorca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość i Kod Pocztowy (wymagane)


  Oświadczam, że uczestnictwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


  Dane uczestników

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Kod rabatowy


  Dodatkowe informacje

  Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
  Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@centrumverte.pl.


  Zgody