Szkolenie dla pracowników socjalnych w zakresie podnoszenia poziomu bezpieczeństwa osobistego – szkolenie online

W tym momencie nie realizujemy szkolenia z tego tematu, ale jeśli jesteś zainteresowany tym tematem pozostaw nam swój adres mailowy, a na pewno wyślemy Ci informację o nowym terminie.

  Program szkolenia

  1. Identyfikacja zagrożeń w pracy pracowników socjalnych w świetle wykonywanych zadań ustawowych.

  2. Regulaminy i zasady obowiązujące pracowników socjalnych.

  3. Ocena ryzyka zawodowego wynikająca a Kodeksu Pracy.

  4. Zagrożenia wynikające z agresji i presji psychicznej na pracowników.

  5. Niebezpieczeństwa przy wizytach odbywanych poza obiektami urzędów.

  6. Wsparcie na jakie może liczyć pracownik socjalny w przypadkach nagłego zagrożenia.

  7. Zakres możliwości wsparcia pracownika przez organy publiczne w przypadkach dotyczących ataków, aktów agresji, ale także depresji, stresu i wypalenia zawodowego.

  8. Rodzaj wsparcia jakie może zapewnić pracodawca w zakresie szkoleń, wyposażenia, odpowiednich procedur.

  9. Zapobieganie zagrożeniom poprzez odpowiednie przygotowanie pracownika do ewentualnego zagrożenia na terenie biura.

  10. Przygotowanie pracownika do pracy w terenie:

  • odpowiednie przygotowanie się do pracy w terenie z trudnymi klientami
  • zakres możliwych środków ochrony osobistej
  • sposoby radzenia sobie z agresją i niebezpieczeństwem ze strony osób oraz zwierząt domowych