Umowa o zamówienie publiczne – dopuszczalne sposoby jej zmiany oraz waloryzacji – szkolenie online

W tym momencie nie realizujemy szkolenia z tego tematu, ale jeśli jesteś zainteresowany tym tematem pozostaw nam swój adres mailowy, a na pewno wyślemy Ci informację o nowym terminie.

  Program szkolenia

  1. Zmiana umowy o zamówienie publiczne:

  • Kiedy dopuszczalna jest zmiana umowy o zamówienie publiczne?
  • Zmiana dopuszczalna czy zmiana istotna?
  • Jak daleko może sięgać zmiana umowy opartej o Ustawę PZP?
  • Czy Ustawa PZP jest jedyną podstawą do zmiany umowy o zamówienie publiczne?
  • Zamówienia poniżej progu Ustawy PZP – czy mam obowiązek stosować art. 144/ art. 455 Ustawy PZP?
  • 144 Ustawy PZP vs art. 455 Ustawy PZP – podobieństwa i różnice.
  • Które podstawy prawne zmiany umowy o zamówienie publiczne niosą ze sobą najmniejsze ryzyko, a które największe?
  • Czy aneks jest jedynym sposobem zmiany umowy z zamawiającym?
  • Siła wyższa vs zmiana umowy o zamówienie publiczne.
  • Czy epidemia Covid-19, wojna na Ukrainie oraz inflacja to okoliczności, których zamawiający, przy dochowaniu należytej staranności, nie mógł przewidzieć?
  • Obowiązki zamawiającego w procedurze zmiany umowy o zamówienie publiczne.
  • Nieprawidłowa procedura zmiany umowy na realizację zamówienia publicznego i co dalej?

  2. Waloryzacja umowy o zamówienie publiczne:

  • Jakie rodzaje waloryzacji występują w praktyce?
  • Czy waloryzacja sądowa jest dobrym rozwiązaniem?
  • Podstawy prawne waloryzacji.
  • Jak wprowadzić waloryzację do umowy o zamówienie publiczne?
  • Czy waloryzacji mogę dokonać tylko, jeżeli została przewidziana w umowie?
  • Jak podnieść maksymalny próg waloryzacji w umowie o zamówienie publiczne?
  • W umowie brak jest górnego progu waloryzacji umowy na zamówienie publiczne – czy to źle?
  • Epidemia Covid-19, wojna na Ukrainie oraz inflacja – czy mogą być podstawą do zwaloryzowania umowy i w jakich okolicznościach?
  • Udowodnienie konieczności zwaloryzowania wynagrodzenia przez wykonawcę.
  • Opinia Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskie vs. praktyka obrotu.
  • Specustawa waloryzacyjna – coś nowego czy powtórka istniejących już rozwiązań?

  3. Case study.

  Uczestnicy szkolenia otrzymają przykładowe postanowienia umów o zamówienie publiczne dot. waloryzacji i zobowiązani będą do odszukania błędów w nich występujących.

  4. Dyskusja.