Zamówienia publiczne na dostawę żywności, sprzętu komputerowego oraz materiałów biurowych – jak prawidłowo ustalić szacunkową wartość zamówienia publicznego na dostawę żywności, sprzętu komputerowego oraz artykułów biurowych? – szkolenie online

W tym momencie nie realizujemy szkolenia z tego tematu, ale jeśli jesteś zainteresowany tym tematem pozostaw nam swój adres mailowy, a na pewno wyślemy Ci informację o nowym terminie.

  Przedmiotem proponowanego szkolenia online jest poszerzenie kompetencji i wiedzy uczestników z zakresu prawidłowego ustalania szacunkowej wartości zamówienia publicznego na dostawę żywości, sprzętu komputerowego oraz artykułów biurowych.

  Szczegółowo omówione zostaną zagadnienia dotyczące m.in. prawidłowej dokumentacji oraz najlepszych metod szacunkowej wartości zamówienia, odpowiedzialności za błędne oszacowanego zamówienia oraz prawidłowego dzielenia zamówienia na części i ustalania jego wartości.

  Pani Aldona Pajor w ramach części praktycznej przygotowała dla uczestników szkolenia zadania, dzięki którym będą mogli zapoznać się z przykładowymi sytuacjami dotyczącymi potrzeb zakupowych realizowanych w jednostce zamawiającego w ciągu jednego roku budżetowego.

   

  Program szkolenia

  1. Szacowanie wartości zamówienia publicznego od podstaw:

  • Wartość szacunkowa vs etap planowania zamówienia publicznego.
  • Jak prawidłowo dokumentować szacunkową wartość zamówienia?
  • Najczęstsze zarzuty organów kontrolnych w stosunku do wartości szacunkowej zamówienia publicznego.
  • Najlepsze metody szacowania wartości zamówienia.

  2. Szacowanie wartości zamówienia publicznego vs dyscyplina finansów publicznych:

  • Kiedy szacowanie wartości zamówienia publicznego narusza dyscyplinę finansów publicznych?
  • Konsekwencje błędnego oszacowania zamówienia na gruncie dyscypliny finansów publicznych.
  • Kto w praktyce ponosi odpowiedzialność za błędne oszacowanie zamówienia?
  • Jak dokonać skutecznego powierzenia czynności w zakresie szacowania zamówienia pracownikowi?

  3. Szacunkowa wartość zamówienia publicznego na dostawę żywności, sprzętu komputerowego oraz artykułów biurowych:

  • Jedno zamówienie, dwa odrębne, zamówienie podzielone na części, zamówienie dodatkowe czy uzupełniające?
  • Jak poprawnie podzielić zamówienie na części i ustalić jego wartość?
  • Czy mogę wyłączyć część zamówienia do odrębnego postępowania?
  • Jak oszacować wartość zamówień tożsamych przedmiotowo?
  • Jak oszacować zamówienie publiczne, na które jednostka otrzymuje dodatkowe fundusze?
  • Czy w razie awarii, siły wyższej i zdarzeń losowych muszę łącznie szacować zamówienia?
  • Co zrobić, gdy zamawiający nie ma wystarczających środków na sfinansowanie zamówienia?

  4. Case study: 

  Uczestnicy szkolenia w ramach dwóch lub trzech grup otrzymują zadania do wykonania w ramach pracy indywidualnej:   I grupa – pierwszy przykład dotyczący zakupów żywności, II grupa – drugi przykład dotyczący zakupów sprzętu komputerowego, III grupa – trzeci przykład dotyczący zakupów artykułów biurowych.

  Przykłady oparte są na zebranych przykładach potrzeb zakupowych realizowanych w jednej jednostce zamawiającego w ciągu jednego roku budżetowego. Zadaniem uczestników szkolenia będzie pogrupowanie zakupów pod kątem ustalenia właściwego sposobu udzielenia zamówienia, ustalenie wartości zamówienia oraz określenie czy zamówienie powinno być zrealizowane w ramach jednego czy kliku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

  5. Dyskusja.