Jak prawidłowo zaplanować, przeprowadzić i udzielić zamówienia publicznego poniżej 130 000 zł w placówce oświatowej? – szkolenie online

W tym momencie nie realizujemy szkolenia z tego tematu, ale jeśli jesteś zainteresowany tym tematem pozostaw nam swój adres mailowy, a na pewno wyślemy Ci informację o nowym terminie.

  Program szkolenia

  1. Jak skutecznie zaplanować zamówienie publiczne do 130 000 zł :

  • Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok w świetle nowej Ustawy Pzp.
  • Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok a plan finansowy placówki oświatowej.
  • Wartość zamówienia według planu finansowego a szacunkowa wartość zamówienia.
  • Co z nieplanowanymi potrzebami podopiecznych.
  • Zamówienie podprogowe czy zamówienie bagatelne w świetle nowej Ustawy Pzp.
  • Zamówienia do 130 000 zł, a inne wyłączenia stosowania nowej Ustawy Pzp.

  2. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zamówieniach do 130 000 zł według nowej Ustawy Pzp:

  • Czy w zamówieniach publicznych do 130 000 zł może dojść do naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
  • Przypadki naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zamówieniach do 130 000 zł.
  • Kto ponosi odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
  • Jakie sankcje przewiduje prawo za naruszenie dyscypliny finansów publicznych dla pracowników i placówek edukacyjnych

  3. Szacunkowa wartość zamówienia publicznego jako podstawa zgodnego z prawem udzielenia zamówienia do 130 000 zł:

  • Jedno zamówienie, część zamówienia, zamówienie dodatkowe i podobne.
  • Wartość zamówienia na dostawy i usługi placówek oświatowych.
  • Ustalanie wartości zamówień powtarzających się okresowo.
  • Ustalanie wartości zamówień wieloletnich.
  • Ustalanie wartości zamówień warunkowych.
  • Ustalanie wartości zamówień udzielanych w ramach projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym UE.
  • Zamówienia udzielane przez różne jednostki organizacyjne tego samego zamawiającego.

  4. Symulacja procedury udzielenia zamówienia do 130 000 zł krok po kroku według nowej ustawy Pzp:

  • Różnica między SWZ a  OPiW.
  • Jaki tryb udzielania zamówień do 130 000 zł wybrać.
  • Jak opisać przedmiot zamówienia.
  • Jak określić wymagania podmiotowe.
  • Jak opisać kryteria oceny ofert.
  • Jak dokumentować udzielanie zamówień do 130 000 zł.
  • Obowiązki publikacyjne w świetle nowej Ustawy Pzp.
  • Sformalizować czy odformalizować procedurę udzielenia zamówienia do 130 000 zł.
  • Uwzględnienie zamówienia publicznego do 130 000 zł w sprawozdaniu finansowym na nowych zasadach.

  5. Regulamin zakupowy do 130 000 zł:

  • Obowiązek czy wybór.
  • Dostosowanie regulaminów do nowej Ustawy Pzp.
  • Niezbędne postanowienia regulaminowe dla zamówień do 130 000 zł.
  • Najczęstsze błędy w regulaminach udzielania zamówień do 130 000 zł.