Zasiłek opiekuńczy i macierzyński oraz świadczenie rehabilitacyjne – prawo, okres i sposób ustalania podstawy wymiaru – szkolenie online

W tym momencie nie realizujemy szkolenia z tego tematu, ale jeśli jesteś zainteresowany tym tematem pozostaw nam swój adres mailowy, a na pewno wyślemy Ci informację o nowym terminie.

  Program szkolenia

  1. Świadczenie rehabilitacyjne:

  • kto i kiedy ma prawo do świadczenia rehabilitacyjnego
  • zasady ubiegania się o przyznanie świadczenia,
  • wysokość świadczenia i zasady dokumentowania wypłaty świadczenia,
  • zasada waloryzacji podstawy wymiaru.

  2. Zasiłek opiekuńczy:

  • nad zdrowym dzieckiem, nad chorym dzieckiem i innym chorym członkiem rodziny,
  • kto nie ma prawa do zasiłku opiekuńczego?
  • wysokość zasiłku opiekuńczego,
  • dokumentacja niezbędna do wypłaty zasiłku opiekuńczego

  3. Zasiłek macierzyński:

  • Osoby uprawnione do zasiłku macierzyńskiego,
  • Okresy za które przysługuje zasiłek macierzyński,
  • Zasady przerywania lub rzygnacji z zasiłku macierzyńskiego,
  • Wysokość zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i ojcowskiego,

  4. Podstawa wymiaru zasiłku opiekuńczego i macierzyńskiego w porównaniu do zasiłku chorobowego.