Zatrudnianie cudzoziemców w 2023 roku – szkolenie online

Terminy szkolenia:

 • 22.03.2023r., godz. 10.00.

Cena szkolenia:

399 zł / os. + VAT

Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

Uczestnicy szkolenia dotyczącego zatrudniania cudzoziemców, dowiedzą się jak w prawidłowy sposób przeprowadzić proces zatrudniania obcokrajowców w swoich jednostkach i firmach.

Prowadzący szkolenie online, Pan Daniel Pałyga, omówi zmiany ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców w bieżącym roku i zgłaszanie zatrudnionych do Powiatowego Urzędu Pracy. Poda także przykłady pracowników zwolnionych z obowiązku posiadania jakiegokolwiek tytułu prawnego zezwalającego na wykonywanie pracy.

Uczestnicy zapoznają się z wykroczeniami, które mogą czekać jednostki i firmy w przypadku naruszeń przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców i karami za nielegalne zatrudnianie pracowników – obcokrajowców. 

 

Program szkolenia

1. Rządowy projekt nowej ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców:

 • likwidacja wymogów dotyczących testu rynku pracy – zezwolenia na pracę bez konieczności zapewniana informacji od starosty;
 • wprowadzenie nowych wymogów potrzebnych do uzyskiwania zezwoleń na pracę;
 • zmiany w zakresie umów zawieranych z cudzoziemcami;
 • wskazanie nowych reguł zatrudniania cudzoziemców oraz wymierzania kar pracodawcom;
 • digitalizacja postępowań i procedur administracyjnych związanych z legalizacją pracy oraz przyspieszenie możliwości przekazywania danych organom kontrolnym.

2. Zatrudnianie uchodźców z Ukrainy – możliwości i ograniczenia – status:

 • zmiany do ustawy w 2023 r.;
 • kogo możemy zatrudniać;
 • znaczenie numeru pesel dla wsparcia uchodźców;
 • zgłaszanie zatrudnienia do Powiatowego Urzędu Pracy.

3. Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców:

 • zmiany w procedurze w zakresie uproszczenia zapewnienia legalnego pobytu i/lub pracy;
 • wydłużenie okresu obowiązywania oświadczeń do 24 miesięcy;
 • wprowadzenie „gwarantowanego wynagrodzenia” dla cudzoziemca;
 • określenie terminów rozpatrywania wniosków o pobyt stały i dla rezydentów UE;
 • wydłużenie okresu na zgłaszanie podjęcia zatrudnienia przez cudzoziemca do Urzędu Pracy.

4. Zatrudnianie cudzoziemców w dobie obowiązywania przepisów dot. covid-19:

 • przedłożenia prawa pobytu;
 • legalne wykonywanie pracy – przedłużenie terminów oświadczeń i zezwoleń na pracę.

5. Status osób przybywających do RP celem wykonywania pracy:

 • wymogi prawne wynikające z implementacji dyrektyw UE w zakresie delegowania;
 • pracownicy z terenu UE i z poza terenu UE;
 • pracownicy tymczasowi delegowani do RP;
 • inne formy wykonywania pracy lub zarządzania/nadzorowania w ramach spółek i działalności gospodarczych.

6. Legalność pobytu i możliwość wykonywania pracy na terenie RP:

 • osoby/pracownicy zwolnieni z obowiązku posiadania jakiegokolwiek tytułu prawnego zezwalającego na wykonywanie pracy;
 • kategorie pracowników od których jest wymagane zezwolenie na pracę;
 • pracownicy wykonujące pracę na oświadczeniu o zamiarze powierzenia wykonywania pracy na terenie RP.

7. Regulacje prawne związane z zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce:

 • regulacje prawne zatrudniania obcokrajowców na terytorium RP na przestrzeni ostatniej dekady;
 • swoboda przepływu pracowników;
 • procedura zatrudniania cudzoziemców objętych i nieobjętych swobodą przepływu;
 • zezwolenia na zatrudnienie;
 • dokumentacja;
 • definicji wykonywania pracy przez cudzoziemca;
 • wynagrodzenia cudzoziemców;
 • umowy cywilnoprawne/umowy o pracę cudzoziemców.

8. Zezwolenie na pobyt i pracę cudzoziemca.

9. Wykroczenia dotyczące naruszania przepisów dotyczących cudzoziemców.

10. Kary za nielegalne powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcom.

Formularz zgłoszeniowy

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore.

  Wybierz termin szkolenia

  Dane do faktury

  Nabywca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość i Kod Pocztowy (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Odbiorca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość i Kod Pocztowy (wymagane)


  Oświadczam, że uczestnictwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


  Dane uczestników

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Kod rabatowy


  Dodatkowe informacje

  Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
  Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@centrumverte.pl.


  Zgody